HOME      
       
  ZOEKEN  
Google search
WWW www.leeuwarderklokkenluiders.nl
 
       
  COÖRDINATOR   De coördinator / contactpersoon voor de afdeling Utrecht van de Ned. Klokkenluiderspartij, is Dhr. J. Wiersma en is via het volgende emailadres bereikbaar: info@klokkenluiderspartij.nl  
       
  KANDIDATEN   Hier wordt binnenkort de kandidatenlijst van de Ned. Klokkenluiderspartij, afdeling Utrecht gepresenteerd!  
       
  PROGRAMMA  

Hieronder volgt het plaatselijke verkiezingsprogramma van de Klokkenluiderspartij, Afd. Utrecht!

10 aandachts-punten voor de plaatselijke afdeling in Utrecht:

* 1. Kwaliteitsonderzoeken naar verzwegen zaken, ter lering en waarheidsvinding, zijn wenselijk en gezond voor de gemeente en zijn bewoners. (art. 155a Gem. wet)

* 2. De gemeente herstart de eigen berichtgeving en verbreekt terwille van een onafhankelijke nieuwsvoorziening oneigenlijke relaties met lokale media, daar dit de persvrijheid belemmerd. (art. 7 Gr. wet)

* 3. Terwille van reële participatie met burgers en bedrijven is een actief gerichte, tijdige en onomwonden informatie (in het voortraject) een vereiste. (art. 150 Gem. wet)

* 4. 't Burgeriniatief wordt, met bepaalde randvoorwaarden, standaard ingevoerd in de vorm van bijv. verzoekschrift(en). ( art. 5 Gr.wet)

* 5. Besluiten hebben rechtsgevolgen, vandaar is toetsing en eventuele scholing voor politici, terwille van algemene rechtsbescherming gewenst. (zie hiervoor hoofdstuk 3 AWB)

* 6. Geen beambte maar volledig onafhankelijke personen gaan bij toebeurt het voorzittersschap van de Beroeps- en bezwaarcommissies leveren en in geval wordt vervolgens actief gekozen voor Mediation om kostbare procedures te beperken. Ook om praktische oplossing te bereiken. (art. 7:13 AWB)

* 7. Waarborging adquate voorzieningen voor gehandicapten, minder-validen, hulpbehoevenden.

* 8. Benoeming van een eigen gemeentelijke ombudsman dicht bij de burgers/bedrijven.

* 9. Behoudt Nederlands Christelijke identitiet..

*10. Zeker bij het vast staan van niet rechtmatige besluiten, is het gepast dat onderhavige verantwoordelijken bij de gemeente daarvoor aansprakelijkheid nemen of verantwoordelijk gesteld zullen gaan worden. (o.m. volgens B7 art.14 Burgelijk Wetboek)

 
       
 

PERS

WITTE WEEKBLAD

D.D. 17-11-2009

 

'Partij tegen bureau-

cratie gaat lokaal'

Hoofddorp -

               De Klokkenluiderspartij doet in Haarlemmermeer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010.

Het belangrijkste speerpunt van de partij wordt een 'aanvalsplan tegen de bestuurscultuur en de bureaucratie', zo kondigde Joeri Wiersma, lijsttrekker tijdens de Europese verkiezingen, aan in een persbericht.

'Ambtenaren en bestuurders die aantoonbaar malafide overheidshandelingen hebben verricht, zullen uitgesloten worden om nog een publieke functie te kunnen bekleden.'

Een kandidatenlijst is er nog niet. Mensen die zich verkiesbaar willen stellen, kunnen zich tot half december aanmelden via

http://www.klokkenluiderspartij.nl.