N
  HOME      
       
  ZOEKEN  
Google search
WWW www.leeuwarderklokkenluiders.nl
 
       
  COÖRDINATOR   De coördinator / contactpersoon van de Ned. Klokkenluiderspartij, Afd. Den Helder is Dhr. J. Wiersma en is via het volgende emailadres bereikbaar: info@klokkenluiderspartij.nl  
       
  KANDIDATEN  

Hier wordt binnenkort de kandidatenlijst van de Ned. Klokkenluiderspartij, afdeling Den Helder gepresenteerd!

 
       
 

PROGRAMMA/

SPEERPUNTEN

 

Hieronder volgen 10 Heldere Speerpunten voor het verkiezingsprogramma van de Ned. Klokkenluiderspartij, Afd. Den Helder!

10 Heldere aandachts-punten voor de plaatselijke afdeling in Den Helder:

* 1. Veiligheid en integratie. Behoudt Nederlandse identiteit. De oorspronkelijke Nederlandse Normen- en Waarden en Tradities zullen beschermd worden en hoog in het vaandel worden gehouden. Trots zijn op de Nederlandse Cultuur.

* 2. Waarborging adquate voorzieningen voor gehandicapten, minder-validen, hulpbehoevenden. Parkeer-kelder-, of garage om en nabij het Stadspark wel met behoud van voldoende groenvoorziening.

* 3. 't Burgeriniatief wordt, met bepaalde randvoorwaarden, standaard ingevoerd in de vorm van bijv. verzoekschrift(en). ( art. 5 Gr.wet)

* 4. De gemeente herstart de eigen berichtgeving en verbreekt terwille van een onafhankelijke nieuwsvoorziening oneigenlijke relaties met lokale media, daar dit de persvrijheid belemmerd. (art. 7 Gr. wet)

* 5. Terwille van reële participatie met burgers en bedrijven is een actief gerichte, tijdige en onomwonden informatie (in het voortraject) een vereiste. (art. 150 Gem. wet)

* 6. Besluiten hebben rechtsgevolgen, vandaar is toetsing en eventuele scholing voor politici, terwille van algemene rechtsbescherming gewenst. (zie hiervoor hoofdstuk 3 AWB)

* 7. Geen beambte maar volledig onafhankelijke personen gaan bij toerbeurt het voorzittersschap van de Beroeps- en bezwarencommissies leveren en in geval wordt vervolgens actief gekozen voor Mediation om kostbare procedures te beperken. Ook om praktische oplossingen te bereiken. (art. 7:13 AWB)

* 8. Benoeming van een eigen gemeentelijke ombudsman die dicht bij de burgers/bedrijven staat. Men vindt een brief sturen naar de Nationale Ombudsman toch vaak een Brug te ver, dus te hoogdrempelig. Vandaar een laagdrempelige eigen Stads-Ombudsman.

* 9. Kwaliteitsonderzoeken naar verzwegen zaken, ter lering en waarheidsvinding, zijn wenselijk en gezond voor de gemeente en zijn bewoners. (art. 155a Gem. wet)

*10. Zeker bij het vast staan van niet rechtmatige besluiten, is het gepast dat onderhavige verantwoordelijken bij de gemeente daarvoor aansprakelijkheid nemen of verantwoordelijk gesteld zullen gaan worden. (o.m. volgens B7 art.14 Burgelijk Wetboek)

 
       
 

PERS

NOORDHOLLANDS

DAGBLAD

D.D. 04-12-2009

 

'Ook Klokkenluiders Partij

wil in Helderse gemeenteraad'

DEN HELDER -
Ook de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder. De partij is op zoek naar kandidaten die willen helpen de afdeling in Den Helder van de grond te tillen.

De NKP wil dat op de plek van het stadspark een ondergrondse parkeergarage wordt gebouwd. Weliswaar met een groenvoorziening, stelt de partij in een persbericht. Eerder deze week kondigde Rita Verdonk aan dat haar partij, Trots Op Nederland, korte metten zal maken met de scheve bomen in het stadspark als haar partij hier een vinger in de pap krijgt. De NKP wil ook goede voorzieningen voor gehandicapten, minder-validen en hulpbehoevenden. De NKP-speerpunten staan op www.klokkenluiderspartij.nl/denhelder.html