HOME      
       
  ZOEKEN  
Google search
WWW www.leeuwarderklokkenluiders.nl
 
       
  COÖRDINATOR   De coördinator / contactpersoon van de Ned. Klokkenluiderspartij, afdeling Den Haag is dhr. J. Wiersma en is via het volgende emailadres bereikbaar: info@klokkenluiderspartij.nl  
       
  KANDIDATEN   Hier wordt binnenkort de kandidatenlijst van de Ned. Klokkenluiderspartij, afd. Den Haag gepresenteerd!  
       
  PROGRAMMA  

Hieronder volgen een aantal onderwerpen ten behoeve van het plaatselijke verkiezingsprogramma van de Klokkenluiderspartij, Afd. Den Haag!

10 aandachts-punten van de Ned. Klokkenluiderspartij, afdeling Den Haag:

* 1. Kwaliteitsonderzoeken naar verzwegen zaken, ter lering en waarheidsvinding, zijn wenselijk en gezond voor de gemeente en zijn bewoners. (art. 155a Gem. wet)

* 2. De gemeente herstart de eigen berichtgeving en verbreekt terwille van een onafhankelijke nieuwsvoorziening oneigenlijke relaties met lokale media, daar dit de persvrijheid belemmerd. (art. 7 Gr. wet)

* 3. Terwille van reële participatie met burgers en bedrijven is een actief gerichte, tijdige en onomwonden informatie (in het voortraject) een vereiste. (art. 150 Gem. wet)

* 4. 't Burgeriniatief wordt, met bepaalde randvoorwaarden, standaard ingevoerd in de vorm van bijv. verzoekschrift(en). ( art. 5 Gr.wet)

* 5. Besluiten hebben rechtsgevolgen, vandaar is toetsing en eventuele scholing voor politici, terwille van algemene rechtsbescherming gewenst. (zie hiervoor hoofdstuk 3 AWB)

* 6. Geen beambte maar volledig onafhankelijke personen gaan bij toerbeurt het secretarissschap van de Beroeps- en bezwaarcommissies leveren. Daarnaast dienen alle nevenfuncties van alle commissieleden openbaar te worden gemaakt ter voorkoming van belangenverstrengeling en ter toetsing van de onafhankelijke onpartijdigheid en objectiviteit. (art. 7:13 AWB)

* 7. Invoering van structurele invoering van Mediation als instrument voor geschiloplossing. In geval wordt actief gekozen voor Mediation om kostbare en langdurende procedures te voorkomen en te beperken. Bovendien om praktische oplossingen te bereiken.

* 8. Benoeming van een eigen Haagse Ombudsman. In de praktijk blijkt dat burgers de stap naar de Nationale Ombudsman vaak te groot vinden. Vandaar een eigen laagdrempelige Haagse Ombudsman die voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid.

* 9. Invoering van een nieuwe verordening die regelt dat ambtenaren en bestuurders geschorst kunnen worden waarvan is komen vast te staan dat zij gehandeld hebben in strijd met de gedragsregels, alsmede in strijd met de wet. Daarnaast wordt in deze verordening geregeld dat deze functionarissen zullen worden uitgesloten om nog een publieke functie bij het openbaar bestuur te bekleden.

*10. Zeker bij het vast staan van niet rechtmatige besluiten, is het gepast dat onderhavige verantwoordelijken bij de gemeente daarvoor aansprakelijkheid nemen of verantwoordelijk gesteld zullen gaan worden. (o.m. volgens B7 art.14 Burgelijk Wetboek)

*11. Invoering van een nieuwe verordening die het mogelijk maakt om nieuwe politieke partijen een financiële bijdrage te kunnen verlenen. Dit ter eerbiediging van de lokale democratie.

 
       
 

PERS

HAARLEMS DAGBLAD

D.D. 02-12-2009

 

'Klokkenluiders Partij wil uitstel besluit over geluidswal'

Haarlemmermeer -

               De partij moet nog gekozen worden in de gemeenteraad maar bemoeit zich nu al met de politiek in Haarlemmermeer. De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) wil dat het besluit over geluidswal langs de Polderbaan opgeschort wordt.

De partij zou graag zien dat de definitieve beslissing omtrent deze ’ecobarrier’ over de verkiezingen van 3 maart getild wordt. Dat laat de partij in verklaring weten.

De ecobarrier is een soort tent die langs de polderbaan opgeblazen kan worden. Tijdens de start van vliegtuigen kan zo de geluidsoverlast teruggebracht worden. De geluidswal kost tientallen miljoenen euro's en wordt bekostigd door Schiphol.

   

De NKP vindt dat voordat er een besluit genomen kan worden alle opties en alternatieven uitvoerig onderzocht moeten worden.

"Publieke-, en private belangen moeten zeer zorgvuldig afgewogen worden."

NKP stelt dat uit onderzoek van TNO zou blijken dat nadelige gevolgen voor de bevolking niet zo maar terzijde geschoven kan worden.

De NKP maakte vorige maand bekend mee te willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer. Inmiddels heeft de partij laten weten ook nog in elf andere gemeenten in het land mee te willen doen.


 
       
  LC 19-11-09 "KLOKKENLUIDERS EN LPF OP EEN LIJST "  

'Klokkenluiders en

LPF op één lijst'

LEEUWARDEN -

               De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) en LPF-Leeuwarden vormen samen één lijst voor de Leeuwarder gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart volgend jaar. Kandidaten kunnen zich tot 14 december bij de partijen melden.

De lijstverbinding mikt op kiezers die"het vertrouwen in de oude politiek hebben verloren."

De initiatiefnemers onder wie NKP Joeri Wiersma willen een nieuwe verordening die ambtenaren en bestuurders die ontoelaatbaar gedrag hebben vertoont voor het leven te schorsen.

Ook willen ze van Leeuwarden één van de belangrijkste zaken-steden in Noord-West Europa maken.