HOME      
       
  ZOEKEN  
Google search
WWW www.leeuwarderklokkenluiders.nl
 
       
  COÖRDINATOR  

                                            

De coördinator / contactpersoon voor de afdeling Barneveld is dhr. J. Wiersma en is via het volgende emailadres bereikbaar: info@klokkenluiderspartij.nl

 
       
  KANDIDATEN  

      

De waarborgsom ten behoeve van de kandidaatstelling is overgeboekt naar de gemeente Barneveld. Klik Hier.

 

 
       
  DONATIES   Om het mogelijk te maken dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en effectief politiek kunnen bedrijven en in de toekomst campagne kunnen voeren, is alle financiële steun van harte welkom. Heeft u interesse om de NKP financieel te ondersteunen, dan kan dat. Wordt dan donateur van de NKP en maak uw donatie over naar bankrekeningnummer 50.35.27.947 t.n.v. NED. KLOKKENLUIDERSPARTIJ te Leeuwarden. (IBAN Nr.: NL27ABNA0503527947) (BIC Nr.: ABNANL2A) Wij danken u hartelijk voor uw steun!  
       
       
       
 

PERS

BARNEVELDSE

KRANT

D.D. 09-11-2009

 

'Klokkenluiderspartij

wil meedoen aan raads-

verkiezing Barneveld'

Barneveld -

               De Europese Klokkenluiderspartij is ,,serieus van plan'' deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezing in Barneveld op 3 maart 2010. Dat zegt voorzitter/penningmeester Joeri Wiersma.

De partij heeft in een brief aan de gemeenteraad gevraagd aan welke eisen moet worden voldaan en tevens verzocht om een subsidie van 10.000 euro voor financiering van onkosten.

Een kandidatenlijst is er nog niet, zegt Wiersma, die ook nog geen namen wil noemen. ,,Onze indruk is dat er voldoende mensen zijn in de gemeente Barneveld die zich bij ons willen aansluiten. Na de Kerst nemen we een definitief besluit. Zoals het er nu naar uitziet, valt die beslissing positief uit.

Tot eind dit jaar kunnen belangstellenden zich nog bij ons melden.''
Eén van de speerpunten van de partij is naast een transparante overheid het afschaffen van de onschendbaarheid voor ambtenaren. ,,Als een ambtenaar zich schuldig maakt aan ongeoorloofd handelen, moet hij of zij worden uitgesloten van een publieke functie'', aldus Wiersma.
Meer informatie op de site: www.klokkenluiderspartij.nl