HOME      
       
  ZOEKEN  
Google search
WWW www.leeuwarderklokkenluiders.nl
 
       
  COÖRDINATOR   De coördinator / contactpersoon voor de NKP afdeling Almere is dhr. J. de Jong en is via het volgende emailadres bereikbaar: info@klokkenluiderspartij.nl  
       
  KANDIDATEN  

Hier wordt binnenkort de kandidatenlijst voor NKP afd. Almere gepresenteerd!

 
       
  PROGRAMMA  

Hieronder ziet U 10 hoofdpunten voor het plaatselijke verkiezingsprogramma van de Klokkenluiderspartij, afd. Almere!

10 aandachts-punten van de Ned. Klokkenluiderspartij, afd. Almere:

* 1. Kwaliteitsonderzoeken naar verzwegen zaken, ter lering en waarheidsvinding, zijn wenselijk en gezond voor de gemeente en zijn bewoners. (art. 155a Gem. wet)

* 2. De gemeente herstart de eigen berichtgeving en verbreekt terwille van een onafhankelijke nieuwsvoorziening oneigenlijke relaties met lokale media, daar dit de persvrijheid belemmerd. (art. 7 Gr. wet)

* 3. Terwille van reële participatie met burgers en bedrijven is een actief gerichte, tijdige en onomwonden informatie (in het voortraject) een vereiste. (art. 150 Gem. wet)

* 4. 't Burgeriniatief wordt, met bepaalde randvoorwaarden, standaard ingevoerd in de vorm van bijv. verzoekschrift(en). ( art. 5 Gr.wet)

* 5. Besluiten hebben rechtsgevolgen, vandaar is toetsing en eventuele scholing voor politici, terwille van algemene rechtsbescherming gewenst. (zie hiervoor hoofdstuk 3 AWB)

* 6. Geen beambte maar volledig onafhankelijke personen gaan bij toebeurt het voorzittersschap van de Beroeps- en bezwaarcommissies leveren en in geval wordt vervolgens actief gekozen voor Mediation om kostbare procedures te beperken. Ook om praktische oplossing te bereiken. (art. 7:13 AWB)

* 7. Invoering van structurele invoering van Mediation als instrument voor geschiloplossing. In geval wordt actief gekozen voor Mediation om kostbare en langdurende procedures te voorkomen en te beperken. Bovendien om praktische oplossingen te bereiken.

* 8. Benoeming van een eigen Almeerder Ombudsman. In de praktijk blijkt dat burgers de stap naar de Nationale Ombudsman vaak te groot vinden. Vandaar een eigen laagdrempelige Almeerder Ombudsman die voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid.

* 9. Invoering van een nieuwe verordening die regelt dat ambtenaren en bestuurders geschorst kunnen worden waarvan is komen vast te staan dat zij gehandeld hebben in strijd met de gedragsregels, alsmede in strijd met de wet. Daarnaast wordt in deze verordening geregeld dat deze functionarissen zullen worden uitgesloten om nog een publieke functie bij het openbaar bestuur te bekleden.

*10. Zeker bij het vast staan van niet rechtmatige besluiten, is het gepast dat onderhavige verantwoordelijken bij de gemeente daarvoor aansprakelijkheid nemen of verantwoordelijk gesteld zullen gaan worden. (o.m. volgens B7 art.14 Burgelijk Wetboek)

 
       
 

PERS

ALMERE VANDAAG

D.D. 06-11-2009

 

'Klokkenluiders Partij

bekijkt opties in Almere'

ALMERE / JITSKE BOKHOVEN -

               De Europese Klokkenluiders Partij (EKP) wil ook in Almere de strijd aangaan tegen verspilling van Europees geld door bestrijding van fraude, belangenverstrengeling en corruptie. Daarom wil de EKP meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Hiervoor vraagt de partij wel eerst een bedrag van tienduizend euro.

,,Zie dit subsidieverzoek maar als een eerste klok die we luiden'', zegt voorzitter Joeri Wiersma. ,,Waarom zouden gevestigde partijen miljoenen uit de kas krijgen en nieuwe partijen geen eens een kans omdat ze geen budget hebben zichzelf te promoten. Een starter bij de Kamer van koophandel krijgt ook een financiële injectie om iets op te kunnen bouwen. Waarom een nieuwe politieke partij dan niet?''

Gemeente Almere kent geen subsidieregeling voor politieke partijen.

Wiersma ziet genoeg redenen om naar Almere te komen. ,,Een aantal zaken is hier in het verleden behoorlijk in opspraak geweest. Denk aan de beruchte declaraties van het college van burgemeester en wethouders. Dit soort onrechtmatige zaken willen wij bestrijden.''

Eén van de speerpunten van de EKP is het rechtmatig functioneren van ambtenaren. ,,Wij willen dat een ambtenaar die zich schuldig maakt aan willekeur voor het leven geschorst wordt'', vertelt Wiersma.

Voor het allemaal zover is moet de partij eerst nog geschikte kandidaten voor haar lijst vinden.

,,We hebben wel een potentiële lijsttrekker op het oog, maar geïnteresseerden kunnen zich nog tot het eind van het jaar bij ons melden'', aldus Wiersma.