ZOEKEN  
Google search
WWW www.klokkenluiderspartij.nl
 
         
     

                                                                     

   Welkom op de officiële website van de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP)!

Wij heten U van harte welkom op onze website waarmee wij U op de hoogte willen houden van onze campagne en aktiviteiten.

 

   Welcome to the official website of the European Whistleblowers Party (EWP)!

We are pleased to welcome you on our website which we will use to provide you with the latest information about our campaign and activities.

BEZOEK / VISIT NKP ALSO AT:                                    

 
         
     

 

 
     

 

 
 

WELCOME AT THE WEBSITE OF THE WHISTLEBLOWERSPARTY!

 

Op de foto: Joeri Wiersma initiatiefnemer Europese/ Ned. Klokkenluiderspartij.

Van harte welkom op onze website, voor mijn persoonlijke Twitter klikt U op de volgende link. For my personal twitter account click on the following link.

                                          

 
         
  ESTLANDSE KLOKJES ESTONIAN CLOCKS  

PERSBERICHT: De Nederlandse Klokkenluiders Partij ondersteunt goed doel door aankoop klokjes

Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen komt de NKP met een ludieke actie.
Volgens een woordvoerder van de partij stimuleert het mensen om lid te worden van een politieke partij
als er niet alleen maar betaald mag worden maar dat ze er ook nog iets tastbaars voor terugkrijgen.

Nu wil het toeval dat de secretaris van de partij in Estland was en in de hoofdstad Tallinn stuitte op een
plaatselijke kerst-actie van een kinderziekenhuis. Men kon een goudkleurig klokje met rinkelend klepeltje
kopen waarvan de opbrengst geheel ten goede kwam aan het ziekenhuis. De NKP vond dit zo'n
sympathieke actie dat ze direct een paar duizend klokjes bestelde waardoor het kinderhospitaal bijna in
één keer genoeg had om haar wensen te vervullen.

Hiermee was direct ook de link met de Klokkenluiderspartij gezet. Het goudkleurig klokje staat symbool voor onze partij. Elk nieuw lid dat zich nu aanmeldt bij de partij als lid of als kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen kan rekenen op een fraai goudkleurig klokje uit Estland.

Het kan ook nog eens dienen "om als kerst-klokje in de kerstboom te hangen", verklaard een woordvoerder van de partij. De NKP, die een einde wil maken aan "de huidige bestuurscultuur" wil meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Ze roept "kandidaat-klokkenluiders", die zich verkiesbaar willen stellen, zich te melden.

EINDE PERSBERICHT

 
         
  GOUDEN KLOKJES GOLDEN CLOCKS  

Wilt U ook lid worden van de NKP?

Het Aanmeldings-formulier lidmaatschap Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) kunt U hier in PDF downloaden. Klik hier!

(Het aanmeldformulier S.V.P vervolgens zenden per email naar: info@klokkenluiderspartij.nl )

 

Wilt U ook lid worden van de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) in het belang van Nederland en in Uw eigen belang? Lidmaatschap per kalenderjaar voor slechts € 35,- Gelieve een email te zenden aan: info@klokkenluiderspartij.nl of door te klikken op de volgende link:

Gaarne Uw naam, adres en woonplaats vermelden! U zult zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging ontvangen. 

 
         
  GOUDEN KLOK ALS SYMBOOL GEREGISTREERD  

Het goudkleurige klokje, het symbool van de Ned. Klokkenluiderspartij is als logo officiëel geregistreerd en gepubliceerd geworden in de Staatscourant, Jaargang 2016, Nr. 71751 van 23 december 2016. Voor de link van de betreffende publicatie, klik hier.

 
         
  DE LEEUWARDER COURANT 17-12-2016 "GOUDEN STEMKLOKJES VOOR IN DE BOOM"  

Gouden stemklokjes

voor in de boom

LEEUWARDEN -

              

Een wekelijkse kijk op Den Haag. In deze aflevering: samenwerken met de Klokkenluiders Partij van Joeri Wiersma.

Het was even stil rond Joeri Wiersma, de Leeuwarder lijsttrekker van de Nederlandse Klokkenluiders Partij. Maar hij is volop in voorbereiding op de verkiezingen van 15 maart.

Wiersma is aan het onderhandelen.

   De zoon van de oud-wereld-kampioen dammen, veertig jaar inmiddels, voert samenwerkings-gesprekken met nieuwe splinterpartijen. Het mag geen fusie heten. De Fries probeert tien partijen samen op één lijst te krijgen. Dat vergroot immers zetelkansen. De voorlopige naam is de Verenigde Lijst van Verenigde Partijen.

   Wiersma heeft eens goed nagedacht, vertelt hij. In 2007 deed de Klokkenluiders Partij mee aan de provinciale verkiezingen. In 2009 lonkte Europa. Het leverde allemaal geen zetels op. "Er wordt soms wat bagateliserend gedaan over nieuwe partijen. Dat moet niet. Daar zitten namelijk allemaal mensen met heel serieuze motieven."

  Wiersma's beweging komt voort uit de Lijst Pim Fortuyn, die in mei 2002 met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam. Vader Harm zat kort in de kamerbankjes. Na de moord op Fortuyn werd Joeri de stuwende kracht achter de Nederlandse Klokkenluiders Partij, de NKP, naar eigen zeggen omwille van het tanende vertrouwen in politiek en rechtsstaat.

   Nu is de tijd rijp voor een bundeling van nieuwe bewegingen. Wiersma noemt Geen Peil, VNL en Thierry Baudet met zijn Forum voor Democratie. "We hebben allemaal ongeveer dezelfde gedachtegangen." Met zijn idee voor één grote lijstverbinding gaat hij de boer op. Zo sprak hij al met Norbert Klein van de Vrijzinnige Partij, en met de Republikeinen.

 De samenwerkingsgedachte voerde Wiersma zelfs naar de Vrouwen Partij. "Dat zijn heel serieuze mensen. De bevordering van de positie van vrouwen is iets waar wij in feite geen bezwaar tegen hebben."

 

 

  Hij denkt even na. "Meer vrouwen in de politiek juichen wij eigenlijk alleen maar toe.

Dan krijg je wat meer gevoel in Den Haag. Dat is niet verkeerd, vanwege het haantjesgedrag."

  De Leeuwarder probeert tien partijen op één lijn te krijgen.

Een nieuwkomer mag maximaal vijftig namen op de kandidatenlijst zetten, dus dat betekent vijf namen per partij, rekent hij snel voor. Rita Verdonk passeerde de revue, Mens en Spirit, de Partij van de Toekomst, de Partij voor de kinderbelangen en ook Peter Plasmans partij voor de Niet-Stemmers.

   Jaques Monasch wellicht ook, met zijn partij Nieuwe Wegen? Wiersma: "Nee, die nog niet. Maar hij mag altijd met ons in gesprek gaan."

  Binnen twee weken hoopt de Leeuwarder zijn vereniging van de grond te krijgen. Tien partijen is het doel, maar het mogen er best vijf of zeven worden.

   Bij de kiescommissie bepleit lijsttrekker Wiersma een lijstnummering bij loting: alle partijnamen gaan in balletjes in een grote glazen bak, en trekken maar. "Veel beter!"

  En lukt het allemaal niet, dan doet de Nederlandse Klokkenluiders Partij op eigen titel mee aan de verkiezingen van maart.

Zoiets kost welliswaar geld, maar Wiersma is voorbereid.

Hij heeft tienduizend goudkleurige klokjes ingeslagen voor een ledenwerfactie. Wie een nieuw lid aanbrengt, krijgt zo'n klokje. Het lidmaatschap kost 5 euro ("Eigenlijk 35 euro, maar wij hebben oog voor de gewone mensen") en een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel: een kinderhospitaal in het Estlandse Tallinn, waar Wiersma geregeld komt.

  Op de website staat alles keurig vermeld. Inclusief een handzame tip: het verkregen goedkleurige klokje "kan ook dienen om als kerstklokje in de kerstboom te hangen."

saskia.van.westhreenen@lc.nl


 
         
  VERKIEZINGSPROGRAM NKP ELECTORAL PROGRAM EWP  

Weten waar uw geld heen gaat? Stem op de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) op 22 november 2017 voor de gemeenteraadsverkiezingen!    Doe Mee? Stem NKP!

 

Klokkenluiden is ‘hot’. President Obama maakt zich druk over de onthullingen van Edward Snowden en de afluisterpraktijken van de National Security Agency (NSA). Julian Assange van Wikileaks zet de wereld op zijn kop door controversiële informatie openbaar te maken. En dit is  nog maar het topje van de ijsberg. Stemmen is alleen zinvol als u weet wat er allemaal gebeurt in de wereld. En dat weet u niet. Daarom zijn klokkenluiders nodig.

 

Samen de klok luiden
Het verkiezingsprogramma van de Nederlandse Klokkenluiderspartij (NKP) 2017– 2021 voor de gemeenteraadsverkiezingen op 22 november 2017 zal mede tot stand komen door inbreng en inspraak van de kiezers. De NKP wil samen met u de klok luiden, misstanden aan het licht brengen en daartegen maatregelen nemen. Aan oneigenlijk gebruik van publieke gelden een halt toeroepen. Kortom: het typische klokkenluiderswerk.

 

Wil van het volk

Bij het totstandkomen van de besluitvorming moet het publieke belang voorop staan, zodat de volksvertegenwoordiger daarnaar kan handelen. Dat is het principe van de evenredige volksvertegenwoordiging. Eigenlijk zijn de kandidaten van de NKP tegelijkertijd kandidaat-klokkenluiders. Worden ze gekozen als volksvertegenwoordiger, dan laten zij uw stem horen in het parlement. Dan kunnen ze de wil van het volk vertalen naar het beleid. Wij heten dan ook niet voor niks de Klokkenluiderspartij. We willen de klok luiden namens de kiezers. Door een klankbord te zijn voor de mensen die op de NKP stemmen. Door hen te vertegenwoordigen. Zo worden ook onze stemmers in feite klokkenluiders: zoals het bedoeld is. Iedere stem telt!

Speerpunten

  • Afschaffing ambtelijke en bestuurlijke onschendbaarheid.
  • Oormerken van geld, zodat het uitgegeven wordt waarvoor het daadwerkelijk bedoeld is.
  • Transparantie, verantwoording en integriteit.
  • Drastische vermindering bureaucratie. De regels zijn er om de burger te dienen, niet andersom.
  • Waarborging veiligheid en privacy door invoering van een veiligheids- en privacywaakhond.

VOOR HET VERKIEZINGSPROGRAMMA NKP 2017-2021Klik hier!

 
         
  WELKOM NKP WELCOME EWP  

Op de foto: Joeri Wiersma initiatiefnemer Europese/ Ned. Klokkenluiderspartij.

Wij heten U van harte welkom op onze website waarmee wij U op de hoogte willen houden van onze campagne en aktiviteiten rondom de komende verkiezingen die zullen worden gehouden!

We are pleased to welcome you on our website which we will use to provide you with the latest information about our campaign and activities regarding the next Elections that will take place!

BEZOEK / VISIT NKP ALSO AT:                     

 
         
  WOORDVOERDER NKP SPOKESMAN EWP  

Woordvoerder van de Nederlandse Klokkenluiderspartij (NKP):

De woordvoerder van de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) voor vragen van de pers en voor publieksvragen is telefonisch te bereiken op de volgende telefoonummers: mobiel +31 (0)6 45197079 (Nederland) of 2e mobiel +420 702 949 064 (Tsjechische Republiek) en per email: info@klokkenluiderspartij.nl alsmede via het 2e emailadres: klokkenluiderspartij@icloud.com of via Skype naam: NKPLPF      2e Skype naam: whistleblowersparty       

Spokesman of the European Whistleblowers Party (EWP):

Should either Press or Public wish further information about the European Whistleblowers Party please contact our spokesman at the following telephone numbers: mobile +31 (0)6 45197079 (The Netherlands) or 2nd mobile +420 702 949 064 (Czech Republic) or email: info@klokkenluiderspartij.nl or via the 2nd emailaddress: klokkenluiderspartij@icloud.com or via Skype name: NKPLPF       2nd Skype name: whistleblowersparty

 
         
  Lidmaatschap NKP Membership EWP  

Wilt U ook lid worden van de NKP?

Het Aanmeldformulier lidmaatschap Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) kunt U hier in PDF downloaden. Klik hier!

(Het aanmeldformulier kunt U vervolgens zenden per email: info@klokkenluiderspartij.nl )

Would you also like to become a member of the Whistleblowersparty?

The Application-form for membership of the European Whistleblowers Party (EWP) is possible to download here in PDF. Click here!

(You can return the applicationform by email: info@klokkenluiderspartij.nl )

 
         
  Persbericht: Kartelvorming  

Belangrijk bericht!

PERSBERICHT: De Klokkenluiderspartij verzoekt ACM onderzoek inzake Kartelvorming

De Europese Klokkenluiders Partij (EKP) heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verzocht om
een onderzoek in te stellen naar mogelijke kartelvorming in het Nederlandse verkiezingsproces.

De systematiek voortvloeiende uit de Kieswet en de Wet Subsidiëring Politieke Partijen (WSPP) veroorzaakt
kartelvorming in het verkiezingsproces, in het bijzonder uitsluiting van Nieuwe politieke partijen en groeperingen.

De ongelijkwaardige partij-financiëring wordt veroorzaakt doordat bestaande partijen ruim worden gefinancierd
door overheidsfinanciën, in tegenstelling tot nieuwe politieke partijen die geen enkele faciliteiten krijgen.

In de aanloop naar de aankomende verkiezingen acht de Klokkenluiderspartij het opportuun deze systematische
ongelijkheid aan de grote klok te hangen en aanhangig te maken bij de autoriteiten die kartelvorming onderzoeken.

Voor de

De NKP brief aan het ACM (voormalige NMa) inzake kartelvorming in PDF formaat: download hier

 
         
 

Donaties NKP /  Donations EWP

 

Om het mogelijk te maken dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en effectief politiek kunnen blijven bedrijven en in de toekomst campagne kunnen voeren, is alle financiële steun van harte welkom. Heeft u interesse om de NKP financieel te ondersteunen, dan kan dat. Wordt dan donateur van de NKP en maak uw donatie over naar bankrekeningnummer 50.35.27.947 t.n.v. KLOKKENLUIDERSPARTIJ te Leeuwarden. (IBAN Nr.: NL27ABNA0503527947) (BIC Nr.: ABNANL2A) Wij danken u hartelijk voor uw steun!

NIEUW: DE KLOKKENLUIDERSPARTIJ accepteerd nu ook Bitcoins: https://blockchain.info/address/15gCXZRQWBezb1jDjtw5zr7prEGSemJs5q    

 

All Donations are welcome at bankaccountnumber 50.35.27.947addresed to The Whistleblowersparty registred in Leeuwarden, in the North of the Netherlands . (IBAN Nr.: NL27ABNA0503527947) (BIC Nr.: ABNANL2A) We thank you for your support!

NEW: The Whistleblowersparty is now also accepting Bitcoins:

https://blockchain.info/address/15gCXZRQWBezb1jDjtw5zr7prEGSemJs5q

 
         
  Registratie bij de KIESRAAD / Registration National Electoral Counsil (NEC)  

NED. KLOKKENLUIDERSPARTIJ OPNIEUW GEREGISTREERD BIJ DE KIESRAAD!

PUBLICATIE STAATSCOURANT d.d. 28-08-2013 no. 24514

 
         
  RAAD VAN STATE HEEFT UITSPRAAK GEDAAN IN DE PROCEDURE: EKP VS STAAT DER NEDERLANDEN  

BELANGRIJKE MEDEDELING!

EEN SCHANDE VOOR DE DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT!

De Raad van State heeft op 22 juni 2011 het beroep van de EKP tegen de Staat der Nederlanden (op uiterst dubieuse gronden) ongegrond verklaard! Lees Meer:

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BQ8870

DE RAAD VAN STATE HEEFT 22 JUNI 2011 UITSPRAAK GEDAAN IN DE PROCEDURE DIE DE KLOKKENLUIDERSPARTIJ HEEFT AANGESPANNEN TEGEN DE STAAT DER NEDERLANDEN!

Donderdag 31 maart 2011 om 11:30 uur was de ziting bij de Afd. Bestuursrechtspraak.

Zitting over de weigering door de Kiesraad om een waarborgsom van 11250,- terug te betalen die de Europese Klokkenluiders Partij (EKP) had betaald. Het gaat om de waarborgsom die de partij heeft betaald voor de kandidaatstelling van de partij voor de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement. Volgens de Kiesraad kan de EKP de waarborgsom niet terugkrijgen, omdat het stemcijfer van de partij lager was dan 75% van de kiesdeler. Hiermee is niet voldaan aan de voorwaarden uit de Kieswet. In de Kieswet staat dat politieke groeperingen een waarborgsom moeten betalen, tenzij ze bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer één of meer zetels toegekend hadden gekregen. Verder krijgen groeperingen de waarborgsom voor de Europese verkiezingen alleen terug als blijkt dat de groepering over een zekere aanhangt beschikt, omdat het stemcijfer voor die verkiezing hoger was dan 75% van de kiesdeler. De rechtbank in Leeuwarden heeft in november 2010 een eerder beroep van de EKP gegrond verklaard, omdat de Kiesraad beter had moeten motiveren waarom een verschil in aanhang leidt tot een verschil in behandeling. Desondanks heeft de rechtbank 'de rechtsgevolgen van het besluit in stand gelaten', omdat zij vindt dat bepaalde drempels mogen worden opgeworpen om zo de keuze voor de kiezer overzichtelijk te houden. Dit betekent dat de Kiesraad volgens de rechtbank de waarborgsom niet hoefde terug te betalen. De EKP is het daar niet mee eens en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201011803/1).

 
         
 

DE LEEUWARDER COURANT 17-12-2016 "GOUDEN STEMKLOKJES VOOR IN DE BOOM"

 

Gouden stemklokjes

voor in de boom

LEEUWARDEN -

              

Een wekelijkse kijk op Den Haag. In deze aflevering: samenwerken met de Klokkenluiders Partij van Joeri Wiersma.

Het was even stil rond Joeri Wiersma, de Leeuwarder lijsttrekker van de Nederlandse Klokkenluiders Partij. Maar hij is volop in voorbereiding op de verkiezingen van 15 maart.

Wiersma is aan het onderhandelen.

   De zoon van de oud-wereld-kampioen dammen, veertig jaar inmiddels, voert samenwerkings-gesprekken met nieuwe splinterpartijen. Het mag geen fusie heten. De Fries probeert tien partijen samen op één lijst te krijgen. Dat vergroot immers zetelkansen. De voorlopige naam is de Verenigde Lijst van Verenigde Partijen.

   Wiersma heeft eens goed nagedacht, vertelt hij. In 2007 deed de Klokkenluiders Partij mee aan de provinciale verkiezingen. In 2009 lonkte Europa. Het leverde allemaal geen zetels op. "Er wordt soms wat bagateliserend gedaan over nieuwe partijen. Dat moet niet. Daar zitten namelijk allemaal mensen met heel serieuze motieven."

  Wiersma's beweging komt voort uit de Lijst Pim Fortuyn, die in mei 2002 met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam. Vader Harm zat kort in de kamerbankjes. Na de moord op Fortuyn werd Joeri de stuwende kracht achter de Nederlandse Klokkenluiders Partij, de NKP, naar eigen zeggen omwille van het tanende vertrouwen in politiek en rechtsstaat.

   Nu is de tijd rijp voor een bundeling van nieuwe bewegingen. Wiersma noemt Geen Peil, VNL en Thierry Baudet met zijn Forum voor Democratie. "We hebben allemaal ongeveer dezelfde gedachtegangen." Met zijn idee voor één grote lijstverbinding gaat hij de boer op. Zo sprak hij al met Norbert Klein van de Vrijzinnige Partij, en met de Republikeinen.

 De samenwerkingsgedachte voerde Wiersma zelfs naar de Vrouwen Partij. "Dat zijn heel serieuze mensen. De bevordering van de positie van vrouwen is iets waar wij in feite geen bezwaar tegen hebben."

 

 

  Hij denkt even na. "Meer vrouwen in de politiek juichen wij eigenlijk alleen maar toe.

Dan krijg je wat meer gevoel in Den Haag. Dat is niet verkeerd, vanwege het haantjesgedrag."

  De Leeuwarder probeert tien partijen op één lijn te krijgen.

Een nieuwkomer mag maximaal vieftig namen op de kandidatenlijst zetten, dus dat betekent vijf namen per partij, rekent hij snel voor. Rita Verdonk passeerde de revue, Mens en Spirit, de Partij van de Toekomst, de Partij voor de kinderbelangen en ook Peter Plasmans partij voor de Niet-Stemmers.

   Jaques Monasch wellicht ook, met zijn partij Nieuwe Wegen? Wiersma: "Nee, die nog niet. Maar hij mag altijd met ons in gesprek gaan."

  Binnen twee weken hoopt de Leeuwarder zijn vereniging van de grond te krijgen. Tien partijen is het doel, maar het mogen er best vijf of zeven worden.

   Bij de kiescommissie bepleit lijsttrekker Wiersma een lijstnummering bij loting: alle partijnamen gaan in balletjes in een grote glazen bak, en trekken maar. "Veel beter!"

  En lukt het allemaal niet, dan doet de Nederlandse Klokkenluiders Partij op eigen titel mee aan de verkiezingen van maart.

Zoiets kost welliswaar geld, maar Wiersma is voorbereid.

Hij heeft tienduizend goudkleurige klokjes ingeslagen voor een ledenwerfactie. Wie een nieuw lid aanbrengt, krijgt zo'n klokje. Het lidmaatschap kost 5 euro ("Eigenlijk 35 euro, maar wij hebben oog voor de gewone mensen") en een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel: een kinderhospitaal in het Estlandse Tallinn, waar Wiersma geregeld komt.

  Op de website staat alles keurig vermeld. Inclusief een handzame til: het verkregen goedkleurige klokje "kan ook dienen om als kerstklokje in de kerstboom te hangen."

saskia.van.westhreenen@lc.nl


 
         
 

DE TELEGRAAF 16-06-11

"FINANCIËLE BELONING

KLOKKENLUIDERS"

 

'Financiële beloning

Klokkenluiders'

AMSTERDAM - Pieter van Vollenhoven wil dat klokkenluiders aanspraak kunnen maken op een deel van het geld dat dankzij hun melding wordt bespaard.


Pieter van Vollenhoven:
"Het spreekt mij wel aan dat als je als overheid of organisatie zeer veel verdient met het gegeven wat naar boven is gekomen, dat je de mensen helpt die tussen wal en schip belanden”, aldus Van Vollenhoven donderdag in EenVandaag.
Hij pleit dan ook voor een gedegen, onafhankelijk onderzoeksinstituut waar klokkenluiders terecht kunnen.           

 

   

 
         
 

RTL NIEUWS: "KLOKKENLUIDERS NAAR

EUROPEES HOF"

 

KLOKKENLUIDERS NAAR EUROPEES HOF

De Nederlandse Klokkenluiderspartij (NKP) en de Europese tegenhanger EKP slepen Nederland voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ze vinden dat partijen ongelijk worden behandeld.

Bestaande partijen krijgen subsidie, maar nieuwe politieke partijen hoeven daar niet op te rekenen. Volgens de NKP en de EKP druist dat in tegen de democratische beginselen.


De klokkenluiders vinden dat door de ongelijke partijfinanciering sprake is van kartelvorming. Daarom doet de EKP in maart niet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen.


© ANP                                                                                         

 
         
 

RECHTBANK LEEUWARDEN BLUNDERT MET "GEHEIME" STUKKEN LC 06-02-2010

 

Rechtbank blundert met "geheime" stukken

LEEUWARDEN -

               De schriftelijke stukken die hij van de gemeente Leeuwarden niet mocht in zien, heeft Jelle Bralts door een fout van de rechtbank alsnog in handen gekregen. De rechtbank heeft ze per abuis naar hem doorgestuurd. "Dit is niet gelopen zoals het had gemoeten", erkent persrechter Pieter Wijtsma.

   Bralts was een rechtszaak tegen de gemeente begonnen omdat die

 

Weigerde hem vertrouwelijke stukken te geven. De Leeuwarder had hier om gevraagd op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Vlak voor de zitting afgelopen dinsdagmiddag ontdekte Bralts tussen de papieren van de rechtbank de stukken waar hij zo nieuwsgierig naar was. "De rechter vroeg of ik ze wilde inleveren. Daar mag ik nu een week over nadenken", vertelt hij.

 
         
  GEMEENTERAADS- VERKIEZINGEN 03-03-2010  

De Lijstnummering van de Afdelingen van de NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERSPARTIJ voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 is als volgt vastgesteld!

Ned. Klokkenluiderspartij, Afd. Barneveld              : Lijst 7    Klik hier!

Ned. Klokkenluiderspartij, Afd. Delft                       : Lijst 11  Klik hier!

Ned. Klokkenluiderspartij, Afd. Harlingen               : Lijst 6   Klik hier!

Ned. Klokkenluiderspartij, Afd. Haarlemmermeer  : Lijst 11 Klik hier!

Ned. Klokkenluiderspartij, Afd. Leeuwarden          : Lijst 9    Klik hier!

(Leeuwarden heeft als aanduiding LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS)

De NKP heeft een klacht ingediend tegen de LC,brief PDF formaat: download hier!

Voor het Campagnespotje van LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS (LIJST 9) klikt U hieronder:

 

Bent U geïnteresseerden om een plaatselijke afdeling op te richten van de Ned. Klokkenluiderspartij (NKP) gelieve contact op te nemen via info@klokkenluiderspartij.nl

 
         
  LIDMAATSCHAP NKP  

         "WILT U OOK EEN KLOKJE?"

Speciale Verkiezings-actie: Mensen kunnen tot het einde van deze maand nog lid worden van de Ned. Klokkenluiderspartij voor slechts € 4,99 en krijgen daarvoor ook nog eens gratis een goudkleurig klokje, het symbool voor de Ned. Klokkenluiderspartij.

Wilt U ook lid worden van de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) in het belang van Nederland en in Uw eigen belang? Tot het einde van deze maand voor slechts € 4,99. Gelieve een email te zenden aan: info@klokkenluiderspartij.nl of door te klikken op de volgende link:

Gaarne Uw naam, adres en woonplaats vermelden! U zult zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging ontvangen. 

 
         
     

Nieuw opgerichte gemeentelijke afdelingen van de Ned. Klokkenluiderspartij (NKP)

 
           
  ALMERE   Klik Hier Ned. Klokkenluiderspartij, afd. Almere  
           
           
  BARNEVELD   Klik Hier Ned. Klokkenluiderspartij, afd. Barneveld  
  DELFT   Klik Hier Ned. Klokkenluiderspartij, afd. Delft  
  DEN HAAG   Klik Hier Ned. Klokkenluiderspartij, afd. Den Haag  
  DEN HELDER   Klik Hier Ned. Klokkenluiderspartij, afd. Den Helder  
  HAARLEM   Klik Hier Ned. Klokkenluiderspartij, afd. Haarlem  
  HAARLEMMERMEER   Klik Hier Ned. Klokkenluiderspartij, afd. Haarlemmermeer  
  HARLINGEN   Klik Hier Ned. Klokkenluiderspartij, afd. Harlingen (Nieuw)  
           
           
  LEEUWARDEN   Klik Hier Ned. Klokkenluiderspartij, afd. Leeuwarden  
           
  UTRECHT   Klik Hier Ned. Klokkenluiderspartij, afd. Utrecht  
        (deze lijst wordt nog steeds met andere gemeenten aangevuld)  
           
         
  WOORDVOERDER NKP VOOR PERS- EN PUBLIEKSVOORLICHTING  

Woordvoerder (Spokesman) NKP!

De woordvoerder van de Europese Klokkenluiders Partij (EKP) voor vragen van de pers en voor publieksvragen is telefonisch te bereiken op de volgende telefoonummers: mobiel +31 (0)6 45197079 (Nederland) of 2e mobiel +420 702 949 064 (Tsjechische Republiek) en per email: info@klokkenluiderspartij.nl en via Skype naam: NKPLPF

Should either Press or Public wish further information about the European Whistleblowers Party please contact our spokesman at the following telephone numbers: mobile +31 (0)6 45197079 (The Netherlands) or 2nd mobile +420 702 949 064 (Czech Republic) or email: info@klokkenluiderspartij.nl and via Skype name: NKPLPF or 2nd Skype name: whistleblowersparty

 
         
  DONATEUR NKP  

Om het mogelijk te maken dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en effectief politiek kunnen bedrijven en in de toekomst campagne kunnen voeren, is alle financiële steun van harte welkom. Heeft u interesse om de NKP financieel te ondersteunen, dan kan dat. Wordt dan donateur van de NKP en maak uw donatie over naar bankrekeningnummer 50.35.27.947 t.n.v. NED. KLOKKENLUIDERSPARTIJ te Leeuwarden. (IBAN Nr.: NL27ABNA0503527947) (BIC Nr.: ABNANL2A) Wij danken u hartelijk voor uw steun!

Lees meer.

 
         
  DE REVU 24-02-2010 " IK WORDT VAAK AANGEZIEN VOOR DE BROER VAN PIM FORTUYN"  

"Eigenlijk is de Klokkenluiders Partij

de grootste partij van Nederland"

ZE DOEN ZO HUN BEST. MAAR DOOR DE VAL VAN BALKENENDE IV KRIJGEN DE VOORTEKKERS VAN BEWEGINGEN ALS DE KLOKKENLUIDERSPARTIJ (BARNEVELD) EN DE PARTIJ VOOR MENS EN SPIRIT (EINDHOVEN) NAUWELIJKS AANDACHT MEER. BEHALVE IN REVU, OP CAMPAGNE MET DE PARADIJSVOGELS VAN DE GEMEENTEPOLITIEK.

 

 

BARNEVELD/DELFT

NEDERLANDSE

KLOKKENLUIDERS

PARTIJ

'IK WORD VAAK AAN-

GEZIEN VOOR DE BROER

VAN PIM FORTUYN'

Het is rustig in Barneveld, maar niet voor lang. De bible belt wordt op- geschrikt door drie mannen met sandwichbord, een grote metalen klok en een megafoon. 'Ik heb het bord zelf gemaakt met wat knip-en-plakwerk,' zegt Joeri Wiersma (33), voorzitter van de Nederlandse Klokkenluiders Partij. Het knutselwerk houdt het niet lang. Na enkele meters campagne moet het sandwichbord door als twee enkele sneetjes.

Terwijl de Barneveldse lijsttrekker Cor Fraanje (50) een ongelooflijke herrie maakt met de klepel en de klok roept Pim Fortuyn-dubbel-ganger Engel Vrouwe (64) op om te stemmen op de Nederlandse Klokkenluiders Partij. 'Wij zijn niet links, niet rechts en niet slinks. Barneveld moet Barneveld blijven, de kip blijft de kip, geen gekakel in het gemeentehuis. At your service!'

Een vrouw komt klagen over de geluidsoverlast. 'Dit is voor uw eigen bestwil, mevrouw,' roept Vrouwe. Op dat moment slaat de kerkklok 2 uur. 'Kijk dames en heren, we krijgen zelfs hulp van boven.'

Gekleed in oude jas van de luchtmacht ('gekocht voor een tientje van een toneelvereniging') weet Vrouwe alle aandacht naar zich toe te trekken.

In het dagelijks leven is hij psychotherapeut met praktijken in Nederland en Frankrijk. Eigenlijk zou hij in twee gemeenten op de kieslijst staan, maar omdat hij officieel inwoner van Frankrijk is, mocht dat niet. Hij is van beide lijsten geschrapt en dus niet verkiesbaar.

 

In alles doet de therapeut denken aan 'De Goddelijke Kale'. Ik word ook vaak aangezien voor zijn broer,' vertelt hij in café Het Schaap. 'Ten tijde van het eerste kabinet-Balkenende waar de LPF aan deelnam, ben ik actief geweest voor de partij.'

HUICHELAAR

Het gedachtengoed van Pim is de leidraad voor de Klokkenluiders. In Leeuwarden staan ze zelfs op een lijst met de LPF. De dood van hun politieke voorbeeld is een gevoelig punt. Wiersma: 'Bij de begrafenis van Pim zat ik achter Theo van Gogh. Daarvoor zat Wim Kok, de huichelaar.' Het geluid van Fortuyn zal echter niet verdwijnen, denkt Vrouwe. 'Ze kunnen niet iedereen dood laten schieten.' De Partij doet mee in verschillende gemeentes, waaronder Delft. Ook daar moet het kenmerkende geluid van de Klokkenluiders gehoord worden. In de auto bespreken we de politieke standpunten. Het voornaamste punt is het terugdringen van de bureaucratie en het afschaffen van de ambtelijke en bestuurlijke onschendbaarheid.' We zakken af naar een totalitaire staat,' zegt Vrouwe. 'Er worden hier meer telefoons afgetapt dan in de Verenigde Staten.' Wiersma kan erover meespreken: 'Ik bel weleens met Edwin de Roy van Zuydewijn en dan hoor ik een klik. Soms wordt de verbinding ineens verbroken. 'Fraanje moet er ook niets van hebben: 'Ze willen alles van je weten. Nu weer met dat kastje in je auto voor het rekeningrijden.' Er is volgens Vrouwe veel draagkracht voor de partij. '40 procent van de mensen stemt niet, zij hebben niks met politiek. Dat betekent dat ze wel sympathie hebben voor de Klokkenluiders. Eigenlijk zijn wij dus de grootste partij van Nederland.' Wiersma: Rita Verdonk stemde op ons tijdens de Europese verkiezingen. We wilden met haar samenwerken in Haarlemmermeer. Haar adviseurs hebben dat tegengehouden. Zelf wilde ze wel.

 
         
  DE LC 18-12-2009 "NIEUWE PARTIJLEDEN MET KERSTKLOKJE BELOOND"  

"Nieuwe partijleden met kerstklokje beloond"

LEEUWARDEN -

               De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) beloond mensen die voor het einde van het jaar lid worden met een gratis goudkleurig klokje.

Dat staat symbool voor de partij en kan ook nog eens dienen "om als kerstklokje in de kerstboom te hangen", verklaard het partijbestuur.

 

Het lidmaatschap voor de rest van het jaar kost slechts €1,99

         
De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) van Leeuwarder Joeri Wiersma die een einde wil maken aan de "achterlijke bestuurscultuur" wil in 9 provincies meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart.


Ze roept "kandidaat-klokkenluiders", die zich verkiesbaar willen stellen, op zich te melden.

 
         
  DE TELEGRAAF 26-11-09 "KLOKKENLUIDERS DOEN GOOI NAAR RAADSZETELS"  

'Klokkenluiders doen

gooi naar raadszetels'

LEEUWARDEN -

               De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) wil volgend jaar meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij heeft donderdag bekendgemaakt in acht provincies een gooi te doen naar raadszetels. Het gaat om Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.

De NKP verwacht in de gemeenten van deze provincies een zetel te kunnen halen, omdat er „een groot aantal sympathisanten” van de partij woont. Bovendien doen geen andere partijen mee „die een einde willen maken aan de bureaucratie in Nederland.” De NKP heeft plaatselijke afdelingen in onder meer Almere, Den Haag, Barneveld, Hulst en Heerenveen.
De klokkenluiderspartij zegt te staan voor een „duidelijk en consequent overheidsbeleid” met als speerpunten „de afschaffing van de ambtelijke en bestuurlijke onschendbaarheid.”

 

   

 
         
  LC 19-11-09 "KLOKKENLUIDERS EN LPF OP EEN LIJST "  

'Klokkenluiders en

LPF op één lijst'

LEEUWARDEN -

               De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) en LPF-Leeuwarden vormen samen één lijst voor de Leeuwarder gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart volgend jaar. Kandidaten kunnen zich tot 14 december bij de partijen melden.

De lijstverbinding mikt op kiezers die"het vertrouwen in de oude politiek hebben verloren."

De initiatiefnemers onder wie NKP Joeri Wiersma willen een nieuwe verordening die ambtenaren en bestuurders die ontoelaatbaar gedrag hebben vertoont voor het leven te schorsen.

Ook willen ze van Leeuwarden één van de belangrijkste zaken-steden in Noord-West Europa maken.

 

   

 
         
  BANNER LPF LEEUWARDEN                                                        
         
         
         
         
         
  CORRUPTIE-PERCEPTIE-INDEX  

Finland en Nederland scoren gelijk op corruptie-perceptie-index

Finland is dit jaar op de Corruption Perception Index (CPI) 2009 van Transparency International geëindigd op een 6e plaats. Hiermee valt Finland voor het eerst buiten de top 5.

Bovenaan staan Nieuw-Zeeland, Denemarken, Singapore, Zweden en Zwitserland. Nederland is 6e geworden en deelt deze plaats met Finland, België werd 21e, een minus van 3 ten opzichte van de editie van 2008. Nederland was vorig jaar 7e.

De corruptie-index van Transparency International is gebaseerd op de inschatting van duizenden ondernemers en landenexperts in alle delen van de wereld. Doel is corruptie hoog op de agenda te houden van allerlei belanghebbenden.

Finland stond enkele jaren achtereen aan de top als nummer 1 in deze index. In 2008 duikelde het land van een gedeelde 1e plaats naar een 5e plaats, in 2009 zette deze neerwaartse trend zich voort. Als een van de oorzaken van deze gestage daling wordt genoemd de discussie rondom de financiering van de politieke verkiezingscampagnes in Finland, die allerminst transparant blijkt te zijn.

In een reactie heeft Santeri Eriksson, de voorzitter van de Finse tak van Transparency International, laten weten dat een verdere daling van de positie van Finland de komende jaren waarschijnlijk is. Als een van de voornaamste redenen hiervoor voert hij de al eerder vermelde onduidelijkheden aan rond de financiering van politieke campagnes, waarvan de impact naar verwachting komend jaar volledig zichtbaar zal worden op de index.

Links:

CPI 2009

 
         
  NKP GOES EUROPE!  

 

DE EKP DE GROOTSTE VAN DE NIEUWE PARTIJEN!

Wij willen alle EKP-stemmers en ondersteuners van harte bedanken voor hun steun en hun stem. Het resultaat mag er zijn, namelijk, van de nieuwe partijen de meeste stemmen.

Voor het campagnespotje van de EKP klikt U hieronder:

Voor het NOS-campagnespotje van de EKP klikt U hieronder:

Voor het YouTube-spotje van de EKP klikt U hieronder:

Voor het 2e YouTube-spotje van de EKP klikt U hieronder:

De Europese Klokkenluiderspartij wil de strijd aanbinden tegen de verspilling van Europees geld, door bestrijding van fraude, belangenverstrengeling en corruptie. De knelpunten die al door Pim Fortuyn en Paul van Buitenen werden geconstateerd, wil de EKP ter hand nemen. De partij wil de belangen van burgers en bedrijven rechtstreeks behartigen door namens de bevolking letterlijk de klok te luiden.

Menselijke maat
De partij vindt dat de menselijke maat in Europa terug moet komen en wil dat tot een Europese prioriteit maken: een Europa waarin Nederland herkenbaar blijft en de burgers zich betrokken blijven voelen en trots kunnen zijn op hun Nederlandse identiteit.
Burgers en bedrijven voelen steeds meer de wurgende greep van de Europese bureaucratie en willen van die strop verlost worden. De Klokkenluiders willen terug naar de nette stropdas die fatsoen en respect voor het menselijke uitstraalt. Europa, en daarin Nederland, moet daadkrachtig en met gezond verstand zonder bureaucratische rompslomp bestuurd worden.

Veiligheid
Het huis van Europa dient een huis te zijn waarin de volkeren van Europa zich veilig kunnen voelen. Europa moet er voor de burgers zijn en de overheden behoren de bevolking te dienen. De EKP wil één Europese uitvoeringsorganisatie voor Europese veiligheid, om de georganiseerde misdaad, criminaliteit en terrorisme te bestrijden en om de Europese grenzen te bewaken. Dit mag niet ten koste gaan van onnodige beperkingen van de grondrechten van de burgers. Rechtsbescherming en privacy staan hoog in het vaandel van de EKP.

 
         
  KANDIDATENLIJST EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) VASTGESTELD!  

                                                  

IDEALE LIJSTNUMMER 12 TOEGEKEND AAN DE EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP)!

Vrijdag 24 april 2009 is door de Kiesraad het ideale lijstnummer 12 toegekend aan de Europese Klokkenluiders Partij (EKP) voor de Europese Parlementsverkizingen op 4 juni 2009. Twaalf staat voor volledigheid daarom de 12 sterren van de Europese Vlag. Het staat ook voor de 12 uren van de Klok!

De kandidatenlijst van de Europese Klokkenluiders Partij (EKP) voor de Europese Parlementsverkizingen op 4 juni 2009 is definitief vastgesteld!

1.    Wiersma, J. (Joeri) (m)                         Leeuwarden     (lijsttrekker 2)

2.    Vrouwe, E.H. (Engel) (m)                      Warga               (lijsttrekker 1)

3.    Wiersma, H. (Harm) (m)                        Goutum            (lijsttrekker 3)

 

 

Nr. 1 - Joeri Wiersma, Leeuwarden    (Lijsttrekker 2)

Joeri Wiersma is zeer goed ingevoerd in de structuren van de publieke sector en gespecialiseerd in de systemen van het openbaar bestuur. Hij heeft Bestuurskunde/Overheidsmanagement gestudeerd aan de Thorbecke Academie en is bijzonder gespecialiseerd in het publiek recht, in het bijzonder de Algemene wet bestuursrecht (Awb), met name waar het de rechtsbescherming van burgers en bedrijven betreft. Zijn drijfveren zijn dan ook, maximale transparantie en integriteit van het Europees Parlement te bewerkstelligen.

 

Nr. 2 - Drs Engel Vrouwe, Warga  (Lijsttrekker 1)

Drs. Engel Vrouwe is van beroep medisch psycholoog. Als zodanig is hij
deskundig op het gebied van de grondbeginselen van de drijfveren van het
menselijk gedrag. Zijn bewogenheid om klokkenluider te worden komt voort uit
zijn jarenlange praktijk als psychotherapeut met mensen die vastgelopen
zijn op de tegen de menselijke natuur indruisende regeltjes van het
ondoorzichtige en onpersoonlijke bureaucratische overheidssysteem waarin de
menselijke maat zoek is. Als voormalig medewerker in de Tweede Kamer is hij als geen ander op de hoogte van hoe het er in het openbaar bestuur aan toegaat. Zijn drijfveren zijn dan ook, Europa weer dichter bij de mensen te brengen. Voor zijn persoonlijke website gaat U naar: www.engelvrouwe.nl voor het campagnespotje van de NOS klikt U hier.

 

Nr. 3 - Harm Wiersma, Goutum   (Lijsttrekker 3)

Harm Wiersma is 7-voudig wereldkampioen dammen. Harm is daarnaast sportverslagever bij de telegraaf en ondernemer. Hij heeft als voormailg LPF-Kamerlid het voornemen om de menselijke maat weer te laten doorklinken in het Europees Parlement en om het weer dichter bij Nederland te brengen. Voor zijn persoonlijke website gaat U naar: www.harmwiersma.nl

 
         
  WOORDVOERDER NKP VOOR PERS- EN PUBLIEKSVOORLICHTING  

Woordvoerder (Spokesman) NKP!

De woordvoerder van de Europese Klokkenluiders Partij (EKP) voor vragen van de pers en voor publieksvragen is telefonisch te bereiken op de volgende telefoonummers: mobiel +31 (0)6 45197079 (Nederland) of 2e mobiel +372 58019780 (Estland) of 3e mobiel +33 (0)6 66 79 34 03 (Frankrijk) of 4e mobiel +420 702 949 064 (Tsjechische Republiek) en per email: info@klokkenluiderspartij.nl en via Skype naam: NKPLPF

Should either Press or Public wish further information about the European Whistleblowers Party please contact our spokesman at the following telephone numbers: mobile +31 (0)6 45197079 (The Netherlands) or 2nd mobile +372 58019780 (Estonia) or 3th mobile +33 (0)6 66 79 34 03 (France) or 4th mobile +420 702 949 064 (Czech Republic) or email: info@klokkenluiderspartij.nl and via Skype name: NKPLPF

 
         
  KLOKKENLUIDEN  

De Nederlandse Klokkenluiderspartij (NKP) luidt voor U de noodklok!

De Klokkeliederspartij (NKP) Liedt foar Jo de Needklok!

Wilt U misstanden of andere ongeoorloofde praktijken melden? Of wilt U graag bepaalde zaken onder onze aandacht brengen, dan bent U van harte welkom om contact met ons op te nemen, anonimiteit en vertrouwelijkheid gewaarborgd! Mail naar: info@klokkenluiderspartij.nl

 
         
  DONATEUR NKP  

Om het mogelijk te maken dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en effectief politiek kunnen bedrijven en in de toekomst campagne kunnen voeren, is alle financiële steun van harte welkom. Heeft u interesse om de NKP financieel te ondersteunen, dan kan dat. Wordt dan donateur van de NKP en maak uw donatie over naar bankrekeningnummer 50.35.27.947 t.n.v. NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ te Leeuwarden. Wij danken u hartelijk voor uw steun!

 

Lees meer.

 
         
  LIDMAATSCHAP NKP  

Wilt U ook lid worden van de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) in het belang van Nederland en in Uw eigen belang? Slechts een jaarlijkse contributie van € 35. Gelieve een email te zenden aan: info@klokkenluiderspartij.nl of door te klikken op de volgende link:

 

Gaarne Uw naam, adres en woonplaats vermelden! U zult zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging ontvangen. 

 
         
  PUBLICATIE BELANGRIJKE DOCUMENTEN NKP  

Overzicht van documenten van de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) in PDF formaat, PDF documenten kunnen gelezen worden met Acrobat Reader, de gratis software kunt u hier downloaden.

 
      25-03-2009 Publicatie Staatscourant Registratie Aanduiding  
      09-03-2009 Besluit Centraal Stembureau Registratie Aanduiding  
      26-02-2009 Afwijzing subsidieaanvraag door provincie Zuid-Holland  
      02-02-2009 Doorzending subsidieaanvraag naar de Europese Commissie  
           
         
  10 HOOFDPEILERS NKP   De 10 hoofdpijlers waarop het verkiezingsprogramma van de NKP is gebaseerd:  
      1. Optimale openheid in politieke-, ambtelijke- en bestuurlijke besluitvorming.  
      2. Geen belangenverstrengeling en meer controle op de bestuurders en het ambtenarenapparaat.  
      3. Verbetering van het gebruik van openbare (financiële) middelen en inzage in het huishoudboekje van de overheid over alle inkomsten en uitgaven van de lokale, provinciale en landelijke overheid en van alle onder haar ressorterende bestuursorganen, commissies, instellingen en ambtenaren.  
      4. Het bevorderen van integriteit, openheid en verantwoording.  
      5. Dat de publieke bestuurders en ambtenaren actief openheid verschaffen en verantwoordelijkheid nemen tegenover burgers en bedrijven.  
      6. Het (juridisch) ondersteunen van "klokkenluiders" en het onderzoeken van misstanden, belangenverstrengeling, fraude- en corruptie.  
      7. De burgers en bedrijven optimaal de kans te bieden een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de politiek-maatschappelijke besluitvorming en haar zo goed mogelijk te informeren via haar website.  
      8. Het stimuleren van ondernemers en het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden, alsmede bevordering van de gezondheidzorg.  
      9. Afschaffing van de ambtelijke en bestuurlijke immuniteit c.q. onschendbaarheid en een einde maken aan de bureaucratisering in Nederland.  
      10. Bescherming van de Nederlandse basisbeginselen, tradities en identiteit in Nederland doordat deze hoog in het vaandel worden gehouden en gewaarborgd blijven.  
         
           
  DE EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) LIJST 12  

De Europese Klokkenluiderspartij EKP Lijst 12 - de 12 sterren van Europa en de Klok
Geachte Nederlanders,

De Lijsten Pim Fortuyn van Boarnsterhim en Leeuwarden gaan de verkiezingen voor het Europese Parlement in onder de naam EUROPESE KLOKKENLUIDERSPARTIJ EKP.
De EKP heeft drie lijstrekkers. Joeri Wiersma, Engel Vrouwe en Harm Wiersma. Deze opstelling van drie lijstrekers is helemaal in de geest van Pim Fortuyn die niet veel ophad met partij-hierarchieen. Het gaat om de persoon die als volksvertegenwoordiger gekozen wordt, en niet om een vertegenwoordiger van een partij. De kiezer moet erop kunnen vertrouwen dat de persoon die hij kiest hem of haar ook daadwerkelijk vertegenwoordigd en voor zijn belangen opkomt. De trieste praktijk van het Europese Parlement is dat het bevolkt wordt door aftandse en versleten politici die als dank voor hun jarenlange partijtrouw in dat parlement van een soort VUT-regeling mogen profiteren met uitzicht op een riante pensioenregeling.
Ons programma bestaat in hoofdzaak uit het luiden van de KLOK om via deze het geluid van het Volk te laten horen.
Het is gebruikelijk dat in deze verkiezingstijd er weer allerlei beloftes gedaan worden en dat het weer nog beter met het volk zal gaan. Ze vergeten er dan bij te zeggen dat al die dingen die zo mooi beloofd worden door uzelf betaald moet worden. U krijgt dus nu ook weer prachtige sigaren uit eigen doos gepresenteerd. Maar los daarvan komt er van al die schone beloftes weinig terecht vanwege het verstikkende bureaucratische klimaat dat daar heerst en dat beheerst wordt door de legioenen ambtenaren die veel meer macht hebben dan de gekozen parlementsleden. Bovendien zijn de parlementsleden meer geneigd naar de stemmen van de ambtenaren te luisteren dan naar u. Getuige hiervan is het afhaken van de Europese Klokkenluider de heer Van Buitenen.
De mensen van de EUROPESE KLOKKELUIDERSPARTIJ (EKP) hebben gemeend het werk van VAN BUITENEN te moeten voortzetten en de klok te luiden over alle zaken die ten nadele van het Volk zijn.

Drs Engel Vrouwe

Zou Pim Fortuyn zijn teruggekeerdin de persoon van Engel Vrouwe? Niet alleen qua beeldende gelijkenis, maar eveneens wat inhoud betreft. Waar Pim Fortuyn Professor Doctor mocht gebruiken als titulatuur mag Engel Vrouwe dat gebruiken als Doctorandus. Nu wil het toeval. Of misschien is het wel geen toeval?! Dat Fortuna of Fanum Futunae (Vrouwe Fortuna) de Romeinse godin van het geluk (kans) is. Ze wordt vaak afgebeeld met vleugels. Ook heeft Vrouwe Fortuna vaak een rad bij haar. Hiervan komt dan ook de uitdrukking: “Het rad van Fortuin”. Ook het spreekwoord: “Vrouwe Fortuna” lacht U toe” is hiervan afgeleid. Zou het dan geen toeval zijn dat Engel Vrouwe volgens velen een sprekende gelijkenis vertoont met Pim Fortuyn en dat bovendien zowel de familie Fortuyn als de familie Vrouwe uit hetzelfde Rooms Katholiek milieu komen van de Zaanstreek van Wormer, Wormerveer, Krommenie en Assendelft. Vrouwe op het Lyceum van Velsen Noord / Driehuis heeft gezeten en ook nog eens evenals Fortuyn sociale wetenschappen in Amsterdam heeft gestudeerd. Zou het dan geen toeval zijn dat uitgerekend de Europese Klokkenluiders Partij lijstnummer 12 toegekend heeft gekregen evenals de 12 sterren van de Europese Vlag en de 12 uren van de klok.

 
         
  ELSEVIER 27-04-2009  

"Voormalig LPF Kamerlid Wiersma lijsttrekker EKP"


(Novum)

 

Voormalig wereldkampioen dammen en LPF-Kamerlid Harm Wiersma is een van de drie lijsttrekkers van de Europese Klokkenluiders Partij (EKP) tijdens de EU-verkiezingen die op 4 juni worden gehouden. Dat maakte de EKP maandag bekend.

De EKP zegt de ideeën voort te willen zetten van Pim Fortyun en Europarlementariër Paul van Buitenen, die namens Europa Transparant vanaf 2004 in het Europarlement zit. De EKP wil een einde maken aan de 'geldverslindende Europese bestuurscultuur en bureaucratie'. Ook wil de partij, die lijstnummer 12 ('net zoals de twaalf sterren in de Europese vlag, en de twaalf uren van de klok') toegewezen heeft gekregen, de 'omvangrijke fraude, corruptie en belangenverstrengeling' tegengaan.

Harm Wiersma was in 2002 een van de 26 Kamerleden die namens de LPF toetraden tot het parlement. Hij kreeg bij zijn werk ondersteuning van zijn zoon, Joeri Wiersma, die eveneens lijsttrekker is van de EKP. Het drietal lijsttrekkers wordt gecompleteerd door de medisch psycholoog Engel Vrouwe. De EKP heeft gekozen voor een 'trias lijsttrekkerschap' omdat volgens Joeri Wiersma 'het collectief bij politieke partijen belangrijker is dan het individu'. "Door drie mensen aan het roer te zetten kunnen ze elkaar controleren. Net zoals in Montesquieu's trias politica.'

             

 

         

 
         
  VOLKSKRANT 27-04-2009  

"Dammer Wiersma en zoon willen naar Europarlement"


(ANP)

 

                     LEEUWARDEN - Oud-wereldkampioen dammen Harm Wiersma en zijn zoon zijn kandidaat voor het Europees Parlement. Ze staan beiden bovenaan de lijst voor de Europese Klokkenluiders Partij (EKP).

Harm Wiersma (55) was in 2002 enkele maanden Tweede Kamerlid voor de Lijst Pim Fortuyn (LPF). Met de Europese Klokkenluiders Partij zeggen de Wiersma's het werk te willen voortzetten van Paul van Buitenen, het vertrekkende Europarlementslid dat fraude bestreed.

De EKP meldt in totaal drie lijsttrekkers te hebben. Naast de beide Wiersma's is dat psychotherapeut Engel Vrouwe, een look-a-like van Pim Fortuyn.

Dat de partij drie lijsttrekkers heeft is volgens Joeri Wiersma geheel in de geest van wijlen Pim Fortuyn. ‘Het gaat niet zozeer om de partijsystematiek maar om de persoon’, aldus de 33-jarige Wiersma uit Leeuwarden. Als de partij een zetel wint, dan zal Joeri deze innemen.           

 

         

 
         
   

 

 
         
                                                              
         
  JURIDISCHE HULP NODIG?  

Heeft U juridische ondersteuning of rechtsbijstand nodig? Neemt U dan contact op met LAWADVISER, Juridische Dienstverlening & Rechtsbijstand! Ga naar: www.lawadviser.nl!

Of stuur een mail naar: info@lawadviser.nl

 
         
  DWANGSOMVERORDENING VASTGESTELD  

Initiatiefvoorstel van de Klokkenluiderspartij: "Dwangsomverordening Niet Tijdig Beslissen Gemeente Leeuwarden" alsnog op 15-12-2008 door de Gemeenteraad Leeuwarden vastgesteld, ingaande 01-01-2009!

Dit voorstel ziet op de bescherming van de rechten en belangen van burgers en bedrijven welke geconfronteerd worden met tardieve (te late) besluitvorming door de gemeente Leeuwarden. Stel U vraagt een kapvergunning aan om een boom te mogen kappen, of U vraagt een bouwvergunning aan om een dakkapel te mogen bouwen en de gemeente reageert niet op tijd, dan kunt U de gemeentelijke overheid vanaf 1 januari 2009 gewoonweg in gebreke stellen of aansprakelijk stellen (een voorbeeldbrief kunt U hier downloaden) vervolgens heeft de gemeente nog twee weken om te reageren alvorens de dwangsom gaat lopen. Voor alle duidelijkheid dit betekent dat de gemeente U een schadevergoeding betaald doordat men in strijd met de wet handeld!

De verordening is zelfs van toepassing op de eigen bezwarencommissie.

Voor meer info. Klik hier.

 
         
  DE TELEGRAAF 20-02-2009  

"Onderzoek integriteit bij gemeenten en provincies "

Van onze parlementaire redactie

 

                     AMSTERDAM, Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken wil met een onderzoek achterhalen wat voor soort integriteitsproblemen in de afgelopen vijf jaar hebben gespeeld in gemeenten en provincies.

              De kwestie moet volgens Ter Horst hoger op de agenda. De minister zei dit donderdag tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer over de zogenoemde Sinterklaasaffaire in de Limburgse gemeente Echt-

Susteren.

De kwestie draait om het illegaal toekennen van 750.000 euro aan subsidies aan plaatselijke verenigingen door de twee wethouders. De affaire kostte tot nu toe de kop van twee wethouders in Echt-Susteren en van gedeputeerde Herman Vrehen die donderdag opstapte.

Onderzoek
Naar aanleiding van deze affaire kondigde commissaris van de Koningin in Limburg Leon Frissen vorige week een integriteitsonderzoek aan naar gedeputeerde Vrehen. Hij zou als bestuurslid van de lokale CDA-afdeling wellicht betrokken zijn bij de affaire.

Vrehen heeft de uitkomst van het onderzoek niet afgewacht en trad donderdag af. 'Ik ben er rotsvast van overtuigd dat ik op geen enkele wijze het belang voor de provincie Limburg vermengd heb met mijn privébelangen', stelde Vrehen in een verklaring.

 

         
Onacceptabel


Minister Ter Horst vindt de kwestie Echt-Susteren 'onacceptabel', maar ze gaf aan dat ook elders in het land geregeld openbaar bestuurders in de fout gaan. 'Het probleem met integriteit is gewoon groot', zei ze. 'In gemeenten en provincies is te vaak sprake van kwesties rond integriteit.'

Het onderzoek naar de integriteit van Vrehen gaat overigens gewoon door. Frissen liet donderdag weten dat de ex-ministers Wim Deetman en Benk Korthals plaatsnemen in een onafhankelijke onderzoekscommissie.

 

Subsidie
Ook komt er een nader onderzoek of de twee wethouders op enigerlei wijze betrokken waren bij de verenigingen die subsidie ontvingen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het integriteitsbureau van de Nederlandse gemeenten in opdracht van het college van Echt-Susteren.

Frissen zei dat Limburg 'een enthousiast, gedreven en deskundig bestuurder verliest die zich met hart en ziel inzette voor Limburg'.

Het college van Gedeputeerde Staten vindt dat Vrehen met zijn besluit respect afdwingt omdat hij het belang van Limburg boven zijn persoonlijk belang stelt.


 
         
  DE TELEGRAAF 24-12-2008  

"Belangenverstrengeling politici en ambtenaren"

Van onze parlementaire redactie

 

                     AMSTERDAM, veel ambtenaren, politici en bestuurders signaleren belangenverstrengeling in hun directe omgeving. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met het weekblad Binnenlands Bestuur blijkt dat bestuurders en politici vaker verstrikt raken dan ambtenaren.

              Dit meldt Binnenlands Bestuur woensdag op de website. Voor het onderzoek werd een enquete gehouden onder 671 personen. Ruim 37 procent van de deelnemers zei belangenverstrengeling te signaleren bij politici en bestuurders. Vier op de tien geënqueteerde ambtenaren (43 procent) vindt politici minder integer dan de eigen beroepsgroep.

 

         
Volgens de onderzoekers wordt belangenverstrengeling vaak veroorzaakt door gebrek aan professionaliteit en soms ’naïveteit’ bij bijvoorbeeld gemeenteraadsleden. Betrokkenen hebben het zelf meestal niet in de gaten als belangen door elkaar heen lopen, aldus de onderzoekers.
Uit het onderzoek blijkt ook dat ambtenaren lang niet altijd op de hoogte zijn welke integriteitsregels binnen de organisatie gelden. Ruim een op de drie deelnemers weet niet hoe klokkenluidersregelingen werken.

 
         
     

       

                                               

 

 

 
         
   

 

 
         
  BESLOTENHEID WINT VAN OPENBAARHEID   De Nederlandse Klokkenluiderspartij (NKP) is zeer verbolgen over de uitspraak van de Raad van State d.d. 09-01-2008 waarbij het hoger beroep van de Adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente Leeuwarden tegen de uitspraak van de Rechtbank Groningen van 26-06-2007, Awb 05/1332 WOB (LJN BB6004) waarbij werd bepaald dat openbare agenda's van de commissie openbaar moesten worden gemaakt, door de afdeling gegrond is verklaard, met als gevolg dat beslotenheid wint van openbaarheid, voor de uitspraak, klik hier.   
         
  KLOKKENLUIDERSFONDS  

De Klokkenluiderspartij vindt het een schande dat de regering weigert gehoor te geven aan de wens van de tweede-kamer om een klokkenluidersfonds in het leven te roepen, terwijl nota bene op hetzelfde moment weer de exorbitant hoge inkomens bekend worden gemaakt. De regering liet dit weten in een schrijven d.d. 19-12-2007.

De Nederlandse Klokkenluiderspartij (NKP) is zeer verheugd met het feit dat de Tweede Kamer wil dat er een fonds komt voor klokkenluiders. Een motie van de SP daarover kreeg steun van PvdA, ChristenUnie, PVV, Groenlinks, D66, PvdD en Verdonk. De partijen vinden zo'n fonds nodig, omdat mensen die misstanden in het bedrijfsleven of binnen de overheid in de openbaarheid brengen geregeld worden ontslagen en/of in financiële moeilijkheden komen. Bovendien moet zo'n fonds mensen stimuleren om als klokkenluider op te treden. Minister Ter Horst moet nu met voorstellen komen.

De Ned. Klokkenluiderspartij was eerder al verheugd met de oproep van Marijke Vos tot het instellen van een Nationaal Klokkenluidersfonds waar dedupeerde klokkenluiders terecht kunnen. Nederland zou zeker een voorbeeld kunnen nemen aan het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten waar bijvoorbeeld The Whistleblowers Act geldt welke bescherming biedt aan klokkenluiders! Voor het artikel in de Telegraaf, Klik hier.

 
         
 

GEMEENTE LEEUWARDEN

VERKWIST € 14.000,-

 

Volgens een bron van de Ned. Klokkenluiderspartij een anonieme klokkenluider is bekend geworden dat de gemeente Leeuwarden excesief hoge onkosten ten bedrage van € 14.000,- heeft gemaakt voor een nodeloze excersitie (mediation-traject) waarbij van tevoren eigenlijk wel te verwachten was dat het op niets uit zou draaien en dus weg gegooid geld was. Bovendien is gebleken dat bij de gemeente willekeurig wordt omgesprongen met verzoeken om mediation. Hierover is een klacht aanhangig gemaakt bij het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Leeuwarden, te weten de gemeenteraad. Bovendien hadden deze middelen kunnen worden gereserveerd voor een in het leven te roepen "Potje" voor "nieuwe" politieke partijen. Nieuwsgierig geworden? Om de betreffende geanonimiseerde documenten te downloaden in PDF, klik hier.

 
         
  LC 14-09-07 "DWANGSOM BIJ TE LANGE PROCEDURES"  

'Dwangsom bij te

lange procedure'

LEEUWARDEN -

               Wanneer de gemeente Leeuwarden de termijn van de bezwarenprocedures overschrijdt, moet ze de klagers een dwangsom betalen, vindt de Nederlandse Klokkenluiders Partij. Zij heeft hiervoor een voorstel ingediend en hoopt dit via een zogenaamd burgerinitiatief op de agenda van de raad te krijgen.

Secretaris Joeri Wiersma van de partij voert veelvuldig bezwarenprocedures. "Het gebeurt regelmatig tot vaak, of eigenlijk systematisch, dat wettelijke beslistermijnen door de gemeente worden overschreden" stelt hij. "Soms zitten gehandicapten wel een half jaar tot een jaar te wachten op een rolstoel of scootmobiel."

 

   

 
         
  BRIEF VAN KERSVERSE MINISTER VAN BZK DR GUUSJE TER HORST  

Klokkenluiderspartij komt met initiatiefvoorstel: "Dwangsomverordening Niet Tijdig Beslissen Gemeente Leeuwarden."

Dit voorstel ziet op de bescherming van de rechten en belangen van burgers en bedrijven welke geconfronteerd worden met tardieve (te late) besluitvorming. Voor meer info. Klik hier.

Het burgerinitiatief Wiersma: Dwangsomverordening bij niet tijdig beslissen door de gemeente Leeuwarden is verworpen. Ambtenaren kunnen dus nog een jaar lang doen en laten wat ze willen en hebben nog een jaar lang vrij spel. Raad laat de burgers dan ook nog een jaar lang in de kou staan.

 

Letterlijke weergave brief van Minister BZK 12-07-2007

Hieronder zult U de letterlijke weergave van de inhoud van de brief van de Minister van BZK aantreffen, wilt U de letterlijke authentieke brief downloaden in PDF formaat, dat kan, klik hier!

Afzender: Minister van BZK (Mevr. Dr. Guusje ter Horst)

Geadresseerde: Nederlandse Klokkenluiders Partij

Datum: 12 juli 2007

Onderwerp: Subsidiëring van plaatselijke politieke partijen

In Uw brief van 31 mei 2007, die ik op 1 juni 2007 per fax en op 2 juni per e-mail ontving, verzoekt U mij te bevorderen dat plaatselijke politieke partijen worden gesubsidieerd.

Ik stel voorop dat ik Uw visie deel dat een toereikende facilitering van politieke partijen vertegenwoordigd in gemeenteraden en provinciale staten wenselijk is. Tegelijkertijd roept dit de vraag op waar de verantwoordelijkheid voor het bieden van een toereikende ondersteuning ligt.

Mijn ambtsvoorganger heeft in zijn brief aan de tweede kamer van 23 augustus 2005 naar aanleiding van de motie Dubbelboer c.s. geschreven dat subsidiëring van lokaal georganiseerde politieke partijen niet een verantwoordelijkheid is van het Rijk.

Bij een gedecentraliseerde eenheidsstaat zoals wij die kennen hoort een heldere bestuurlijke taakverdeling met gescheiden verantwoordelijkheden en een bijbehorende mate van autonomie voor de verschillende bestuurslagen. Een door mij gedeeld uitgangspunt is daarbij dat wat lokaal kan plaatsvinden ook lokaal moet plaatsvinden!

Op dit moment kunnen gemeenten en provincies aan de subsidiëring van politieke partijen bij verordening invulling geven, indien zij dit wenselijk, noodzakelijk en mogelijk achten.

Volledigheidshalve wijs ik er tenslotte op dat op dit moment wetgeving rond de financiering van politieke partijen in voorbereiding is. In dat kader zal ik ook aandacht besteden aan de positie van lokale politieke partijen.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

Mevrouw dr. G. ter Horst

 
         
  DE TELEGRAAF 18-05-2007  

AMBTENAREN VAKER IN DE FOUT

Van onze parlementaire redactie

 

                         DEN HAAG, vrijdag
      Steeds meer rijksambtenaren gaan op hun werk in de fout.

               Het aantal ’inbreuken op de integriteit’, zoals het op de departementen wordt genoemd, is in 2006 met maar liefst een kwart gestegen. Het kan daarbij om van alles gaan, van regelrechte omkoping tot excessief bellen en internetten in de baas z’n tijd en op de baas z’n kosten. In 2005 werden nog 136 meldingen gedaan, vorig jaar waren dat er al 170.
Van de 170 gevallen van vorig jaar is 22 keer aangifte gedaan bij het openbaar ministerie omdat de ’integriteitsschending’ tevens een misdrijf was, 25 ambtenaren zijn ontslagen.

 

          Dat blijkt uit het Sociaal Jaarverslag van het Rijk dat minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lichtpuntje is dat de aantallen aangiftes en ontslagen zijn afgenomen ten opzichte van 2005. Vooral het aantal lichtere vergrijpen is gestegen.

 
         
 

STAATSCOURANT 10-05-2007

KLOKKENLUIDERSPARTIJ KAN EERSTE KAMER VERGETEN

 

Klokkenluiderspartij kan Eerste Kamer vergeten

Van onze medewerker

 

                         DEN HAAG, De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de kandidatenlijst van de Nederlandse Klokkenluiders Partij definitief ongeldig verklaard.

               Eerder gaf het hoogste bestuursrechtcollege de partij tot woensdagmiddag de tijd om een handtekening van een Fries Statenlid te verkrijgen. Maar de partij heeft de handtekening en andere door het stembureau gevraagde ontbrekende gegevens niet voor de deadline van woensdag 12 uur bij de Afdeling en het stembureau ingeleverd. Daardoor is de lijst ongeldig en kan de partij niet meedoen aan de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer.

De Klokkenluiderspartij had de handtekening van het Friese Statenlid nodig ter ondersteuning van de kieslijst.

 

          Eerder verklaarde de Kiesraad de lijst van de Klokkenluiderspartij in alle provincies ongeldig, omdat ze niet persoonlijk op het stembureau waren ingeleverd. Achteraf bleek dat de partij in Friesland de lijst met kandidaten wél persoonlijk bij het stembureau had ingeleverd.

De Klokkenluiderspartij stapte daarop naar de Afdeling die de partij een dag de tijd had gegeven om een correcte kandidatenlijst in te leveren. Behalve een ondersteuningshandtekening van tenminste één Fries Statenlid moesten er ook nog wat aanvullende gegevens over de individuele kandidatenlijst worden aangeleverd. Zo bleek eerder dat kandidaat De Roy van Zuydewijn helemaal geen zin heeft om op de kandidatenlijst te staan. Bovendien moesten een aantal andere kandidaten nog een betere kopie van hun identiteitsbewijzen aanleveren. Woensdagmiddag bleek evenwel dat de Klokkenluiderspartij niets bij de Afdeling en het stembureau had ingeleverd, waardoor de kandidatenlijst definitief ongeldig is. (Cerberus, zaaknummer 200703163)

 
         
  ENGEL VROUWE TIJDENS HET DEBAT VAN FRYSLÂN!  

Engel Vrouwe tijdens het debat van Fryslân 05-03-07!

 
         
       
         
   

 

 
         
 

LC 05-03-07

MELIGHEID TROEF TIJDENS 'SCHOOLREISJE' POLITICI

 

Engel Vrouwe van de Klokkenluiderspartij (midden) heeft zijn bel al klaar staan. (Foto: Dick Manshande)

Door Dirk Kuiken

Dokkum - De lijsttrekkers voor de statenverkiezingen gingen zaterdag de hele dag samen met een bus op campagnetournee. Wat het opleverde? Af en toe een fel debatje voor weinig kiezers. En vooral een hoop me-
ligheid. Zoals tijdens de lunch, wanneer Joeri Wiersma van de Klokkenluiderspartij een banaan eet en zegt:
,,Leve de bananenrepubliek.’’

Het startschot wordt gelost in Dokkum, in het oude hebben waar het over gaat, mogen ze neutraal kiezen, zegt debatleider Aize Bouma tot hilariteit van het publiek. Het tempo is hoog. Zout water in het Lauwers- meer? Kiezen maar!


 

Reitze Ketellapper van Gemeentebelangen zet de toon.
,,Waansinnich idee, gjin flauwekul dÍr.’’ Daarna wordt
de discussie chaotisch. Commissaris van de Koningin
Ed Nijpels mengt zich al snel in het debat als het om onderwijs gaat, "Hé, dat is mijn portefeuille", aldus Nijpels, die door niemand gekozen kan worden.

Na een uurtje wordt het tijd om in de bus te stappen. Anita Andriesen is dan al afgehaakt. De lijsttrekker van de PvdA gaat liever met nieuwbakken minister en partijgenote Ella Vogelaar in Leeuwarden stemmen trekken. De rest gaat op naar een handjevol kiezers in Drachten, dat al in een tent zit te wachten.

 
         
 

     
         
       
         
       
         
 

LC 23-02-07

NIEUWE LOOT AAN DE BOOM

 

Nieuwe loot aan de boom

Lijsttrekker Engel Vrouwe van de NKP (Foto: LC/Wietze Landman)

Door Peter Grondsma

Liefst deed hij aan de verkiezingen mee onder de  vertrouwde naam LPF. Maar dat leek Engel Vrouwe na het debâcle in de landelijke politiek niet verstandig. Dan maar als Nederlandse Klokkenluiders partij. "Een nieuwe loot aan de boom van het Fortuynisme."

Klokkenluiders ijveren voor controle van de overheid. "Daar waar de democratie faalt, luiden wij de klok." Het provinciebestuur kan rekenen op onderzoek van declaraties en bonnetjes.

De klokkenluiders willen afrekenen met de oude politiek en de macht van de ambtenarij. "Wij draaien de geldkraan naar de bureaucratie meteen dicht. Dan moét er wel gesaneerd worden", aldus Vrouwe.

 

In het Friese provinciehuis kan bijvoorbeeld meteen een kwart van de ambtenaren weg. En het oerwoud van wetten en regels dient gekapt. "Regels zijn er voor mensen en niet andersom."

Om de veiligheid op straat te verbeteren, wil de klokkenluiderspartij een ander drank- en drugsbeleid. In plaats van gedoogbeleid en gepamper, moeten verslaafden verplicht afkicken. "We halen ze uit de scene", zegt Vrouwe.

De klokkenluiders verzetten zich tegen het beeld dat ze ruziezoekers zijn. "Ik ben in elk geval de beminnelijkheid zelve", zegt de lijsttrekker. "Maar toegegeven, met de autoriteiten heb ik vaak gesodemieter. En ook als partij laten we niet met ons sollen."

 
         
  PRIMEUR: FRIES KAMPIOENSCHAP ONELINERS IN COMBINATE MET ON-LINE DAMMEN!  

De hele boodschap in

één rake zin

Grytsje Kingma neemt het aan het dambord op tegen Harm Wiersma,

die haar af en toe een paar stenen liet winnen, "krekt as pake froeger."

(Foto: LC/Siep van Lingen)


Door Wietske Koen

 

HEERENVEEN- Een goede oneliner maken valt niet mee, verzucht Engel Vrouwe. Toch doet de lijsttrekker van de Nederlandse Klokkenluiders Partij een paar pogingen. "Links lullen, rechts vullen aan de macht - Nederland je wordt verkracht." Of: "Met bos aan de knip zijn we los in een wip." Nee, erkent de Wergeaster, ze zijn niet zo goed als die van zijn voor- en evenbeeld Pim Fortuyn. "Zijn 'Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg' is bij veel mensen blijven hangen." Vrouwe blijft het proberen.

Om bezoekers warm te maken voor het Fries Kampioenschap oneliners, deelt bibliotheekmedewerker Rein van der Pal in de Heerenveense bibliotheek een door Harm Wiersma opgestelde quiz uit met zes kreten. De deelnemrs moeten daar de juiste spreker bij zoeken. Gelukkig kunnen ze kiezen uit vier namen. Dat bij 'elk nadeel heeft zijn voordeel' Johan Cruijff hoort, weten de meesten natuurlijk wel. Maar dat de 'de leugen regeert' van niemand minder dan koningin Beatrix is? Nee, bij die vraag gaan veel mensen de mist in.

Grutsje Kingma uit Sint Johannesga waagt zich niet aan een politieke slogan.

 

Wel wil ze het opnemen tegen de initiator van het kampioenschap, meervoudig wereldkampioen Harm Wiersma, die ter vermaak zijn digitale dambord heeft meegenomen. Vroeger damde Grytsje veel met haar pake. "As ik wûn, krige ik in kwartsje en wie hy better, dan joech ik him in tútsje." Maar ze is natuurlijk geen partij voor Wiersma. "Al liet er my no en dan wol efkes in bytsje winne, krekt as pake froeger."

Dan neemt Sjoerd Hofman uit Heerenveen plaats tegenover het voormalig LPF-Tweede Kamerlid. Wiersma, die zich nu ook niet laat verschalken, hoopt met zijn onelinerkampioenschap de belangstelling voor de politiek weer aan te wakkeren. Daarom vinden de vijf rondes net voor de provinciale statenverkiezingen plaats. Nee, dat zijn zoon Joeri voorzitter is van de Klokkenluiders, doet er niet toe. Al heeft die partij wel z'n sympathie. Ingrid Ganzeboom uit Heerenveen heeft net een paar oneliners ingeleverd. 'Eén bos maakt nog geen zomer', kwam er onder meer uit haar pen. Ze stemt altijd CDA, steevast op een vrouw. Ja, haar partij regeert nu met Bos' PvdA. "En daar ben ik niet zo blij mee." Vrouwe ook niet, hij moet overigens helemaal niets hebben van de gevestigde orde. "Veel belofte/weinig geven/doet een gek in vreugde leven", dicht hij tot slot. Of die kreet op een tegel komt, bepaalt uiteindelijk Henk veenstra, die goed is voor tien spreuken in de week.

Pimeur: Het Fries Kampioenschap Oneliners!

(tekst: Uit-Rubriek LC d.d. 22-02-2007)

De Aanloop naar de statenverkiezingen


De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan voor de deur. Op 7 maart mogen de stemgerechtigden weer naar de stemlokalen. Maar zullen ze dat ook doen? Spreekt het provinciaal bestuur wel tot de verbeelding? De komende weken zijn er genoeg bijeenkomsten om de geest te scherpen.


De bibliotheek in Leeuwarden kiest voor de informatieve weg. Wat betekent een stem in deze verkiezingen? Voor het milieu, voor veiligheid? Hoeveel invloed kan de kiezer uitoefenen? Eric Ennema van Omrop Frysl‚n leidt op vrijdag (15 uur) een discussie in het debat me vertegenwoordigers van vrijwel alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen. Ook de bibliotheek van Heerenveen kiest voor het debat. Lijsttrekkers van de verschillende partijen praten daar op woensdag (19.30 uur) over onder meer uitgeprocedeerde asielzoekers, de Friese stem in Europa en eventuele samenwerking met Groningen en Drenthe. Klaas Jansma leidt als gespreksleider de avond in goede banen.


De zelfde bibliotheek heeft echter nog een andere activiteit in petto rond de verkiezingen: het kampioenschap oneliners maken. Zaterdag (10.30-12.30 uur) gaat de strijd van start in Heerenveen. Daarna wordt deze voortgezet in de bibliotheken van Drachten, Harlingen en Sneek. Per keer worden de drie beste oneliners gekozen. Allerlei korte en opvallende teksten komen in aanmerking voor deelname, ook die welke (online) via info@debesteoneliners.com of www.debesteoneliners.com binnen komen. De finale vindt op 4 maart in Leeuwarden plaats. De organisatie waardeert vooral teksten die te maken hebben met positieve zaken of misstanden in de politiek. Het is de bedoeling dat politici er op inspelen. Initiatiefnemer Harm Wiersma (oud-wereldkampioen dammen, voormalig Tweede Kamerlid en bedenker van oneliners) zal gelijk met deze strijd online damduels houden. Deze zijn te volgen in de bibliotheek, maar ook op www.liwwadders.nl.

Harm Wiersma.
Foto ANP

 
         
 

 

 

 
         
  KLOKKENLUIDERSPARTIJ LEGT VUUR AAN SCHENEN MINISTER REMKES!  

(Foto: Harm Wiersma kritisch tegenover Johan Remkes)

(Foto: Drs. Engel Vrouwe kritisch tegenover Johan Remkes)

De klokkenluiderspartij vroeg tijdens het debat "DramaDemocratie" opheldering aan Minister Remkes over de partijfinanciering van nieuwe partijen. De klokkenluiderspartij heeft welliswaar scherpe vragen gesteld maar geen enkel antwoord gekregen. De Minister vindt dat politieke partijen die lokaal en provinciaal opereren financieel ondersteunt dienen te worden door de decentrale overheid. Deze laatste laten het echter systematisch afweten. Desalniettemin neemt de Minister in financiële zin geen verantwoordelijkheid. Resultaat: Stoelendans bestuursorganen wie financieel eindverantwoordelijk is, terwijl de nieuwe partijen als ping-pong-balletje heen en weer worden geslingerd.

 
         
       
         
  JOU LÛD  

STEM 7 MAART 2007 KLOKKENLUIDERS 7 LIJST 10!

Iedereen klokkenluider. Laat Uw geluid doorklinken via de Nederlandse Klokkenluiderspartij (NKP)! Stem 7 maart 2007 Klokkenluiders 7 (de zeven klokkenluiders) van de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Lijst 10!

                                        

 
         
   

 

 
         
   

 
         
  VERKIEZINGSPROGRAMMA  

Verkiezingsprogramma Lijst 10

Op 26 januari 2007 is het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma van de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) uitgereikt aan de commissaris van de koningin Ed Nijpels. De uitreiking van het " 10 puntenprogramma lijst 10" gebeurde door de lijsttrekker Engel Vrouwe tijdens de ontvangst van het rapport "Fryske Fiersichten." Voor het programma. Klik hier!

 
         
         
  DE TELEGRAAF 24-01-07 DE ROY TOCH GEEN LIJSTTREKKER  

De Roy toch geen lijsttrekker

Van onze medewerker

 

AMSTERDAM - Edwin de Roy van Zuydewijn heeft zich om 'zijn moverende redenen' teruggetrokken als lijsttrekker van de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dat meldt de website Liwwadders.nl.

De statenverkiezingen zijn 7 maart. De Roy dook onlangs weer eens op in een commercial voor een vacaturesite. De naam van de ex van prinses Margarita zal dan ook niet op de kieslijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van Fryslân prijken. De nieuwe lijsttrekker wordt de nummer drie van de partij, drs. Engel Vrouwe. Hij heeft een praktijk als medisch-psycholoog. Engel Vrouwe heeft landelijke bekendheid verworven door zijn sprekende gelijkenis op Pim Fortuyn.

 


 
         
                                                                 
         
  LC 17-01-07 KLOKKENLUIDERSPARTIJ WIL IN FRIESE STATEN!  

Klokkenluiderspartij

wil in Friese Staten

Van onze medewerker

 

LEEUWARDEN, de Nederlandse Klokkenluiders partij (NKP) wil meedoen aan de verkiezingen voor provinciale staten in Friesland. Initiatiefnemer is Joeri Wiersma, zoon van de bekende dammer Harm Wiersma. Vader en zoon waren voorheen actief voor de Lijst Pim Fortuyn, senior als lid van de Tweede Kamer en junior als diens fractiemedewerker. Nu het met de LPF min of meer is afgelopen, zet Joeri Wiersma zijn politieke ambities voort bij de klokkenluiderspartij. Die nam ook al deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden, maar had aan 523 stemmen de helft te weinig voor een zetel. De klokkenluiders

 

      hopen in provinciale staten wel op een zetel. "Dan zijn we zeer tevreden. Je moet realistisch beginnen."

Wiersma is nog bezig met de samenstelling van de kandidatenlijst. Hij staat zelf bij de eerste drie. De NKP heeft bovendien dertig handtekeningen nodig om zich in te schrijven in het kiesregister. Bij de onlangs gehouden Kamerverkiezingen lukte dat niet op tijd. "Maar we gaan ervan uit dat we er ditmaal wel in slagen."

De naam van Wiersma senior zal niet op de kieslijst prijken, wat zijn zoon betreurt. "Hij heeft andere drukt. Dat is jammer, maar hij sympathiseert natuurlijk wel met onze partij.

 
         
       
         
  VERHOGING KIESDELER DOOR VERMINDERING STATENLEDEN!  

Verhoging kiesdeler door vermindering statenleden!

Door de vermindering van het aantal statenleden door de wijziging van de provinciewet per 15 maart a.s. zal het voor de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) moeilijker worden om een zetel te behalen bij de komende Provinciale Statenverkiezingen van Fryslân op woensdag 07-03-07. De Kiesraad schrijft dat de wijziging geen gevolgen heeft voor de organisatie van de verkiezingen, maar dat wel vooruitlopend op de inwerkingtreding van de gewijzigde wet, bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag rekening gehouden zal moeten worden met de gewijzigde zetelverdeling. Het verminderde aantal zetels heeft tot gevolg dat de kiesdeler zal stijgen. De kiesdeler is het aantal geldig uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal te verdelen zetels, welk cijfer aangeeft hoeveel stemmen minimaal gehaald moeten worden voordat een zetel toegekend zal worden. Dit werkt alleen maar in het voordeel van reeds zittende gevestigde partijen en in het nadeel van nieuwe partijen. De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) roept de Friese kiezer dan ook massaal op om op hun stem op lijst 10 van de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) uit te brengen!

 
         
       
         
  KLOKKENLUIDEN  

Wilt U graag bepaalde zaken onder de aandacht van ons brengen, dan bent U van harte welkom om contact met ons op te nemen via het volgende emailadres: info@klokkenluiderspartij.nl

 

 
         
  DONATEUR NKP  

Om het mogelijk te maken dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en effectief politiek kunnen bedrijven en in de toekomst campagne kunnen voeren, is alle financiële steun van harte welkom. Heeft u interesse om de NKP financieel te ondersteunen, dan kan dat. Wordt dan donateur van de NKP en maak uw donatie over naar bankrekeningnummer 50.35.27.947 t.n.v. NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ te Leeuwarden. Wij danken u hartelijk voor uw steun!

 

Lees meer.

 
         
  LIDMAATSCHAP NKP  

Wilt U ook lid worden van de NKP? Slechts een jaarlijkse contributie van € 35. Gelieve een email te zenden aan: info@klokkenluiderspartij.nl of door te klikken op de volgende link:

Gaarne Uw naam, adres en woonplaats vermelden! U zult zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging ontvangen.                                                              
 
         
         
         
  WEBSITE WIKILEAKS VOOR KLOKKENLUIDERS   Binnenkort wordt de website WikiLeaks gelanceerd, een ongecencureerd broertje van WikiPedia, een veilge webisite volgens de initiatiefnemers waar klokkenluiders met hun informatie terecht kunnen waar ook ter wereld. Hun doel is om met de website wereldwijde transparantie en informatievoorziening te bereiken. Op een forum toegankelijk voor iedereen kunnen bezoekers debatteren over de documenten. 'Dit is de manier om wereldwijd corruptie tegen te gaan en democratisch ontwikkelingen te versterken', aldus WikiLeaks.  
         
  NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP) INTRODUCEERT iPolitics©  

De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) introduceert iPolitics. Een nieuw fenomeen na de introductie enkele dagen geleden door Apple van iPhone. iPolitics is in feite interactive politics (interactieve politiek). Zo zullen tijdens de campagne onder andere potentiële stemmers geïnterviewd worden doormiddel van de iPod & iPhone. Om hiermee proberen de afstand tussen politiek en publiek kleiner te maken en derhalve publiek en politiek dichter bij elkaar te brengen.

 
         
  NMA PLEIT VOOR PROTECTIE VAN KLOKKENLUIDERS!   De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) is zeer verheugd door de 2e oproep, in navolging van de oproep van Mr. Pieter Van Vollenhoven, door de Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMa), voor een betere bescherming van Klokkenluiders. „Het is nu aan de wetgever om te zorgen voor een betere bescherming van klokkenluiders.” Aldus de directeur van de NMa Pieter Kalbfleisch! Voor het artikel in het NRC, Klik hier!  
         
  MR. PIETER VAN VOLLENHOVEN: "BETERE BESCHERMING KLOKKENLUIDERS!"   De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) is zeer content met de oproep van Mr. Pieter Van Vollenhoven voor een betere bescherming van Klokkenluiders.Klokkenluiders kaarten zwakke plekken in organisaties aan waarna die aangepakt kunnen worden, aldus Van Vollenhoven. De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) is groot voorstander van de invoering van een wettelijke bescherming voor Klokkenluiders, evenals dat het geval is in landen zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.  
         
  EDWIN DE ROY VAN ZUYDEWIJN: "FLAUW VAN DE OUDE POLITIEK? STEM NKP!"  

Voor informatie over Edwin de Roy van Zuydewijn! Klik hier!

 
         
       
         
       
         
  LINK LPF-LEEUWARDEN                                                                               
         
  BESTUURDERS SNOEPTEN VAN CHAMPAGNEONTBIJT EN PAY-TV   (tekst: Stadsblad Liwwadders)
Joeri Wiersma
‘Er gebeuren te veel dingen die niet kloppen’
‘’Er mankeert iets aan de lokale democratie. Het is toch vreemd dat een klachtencommissie over de raad pas na vier jaar wordt geïnstalleerd?’’ Joeri Wiersma controleert met blij gemoed de wandelgangen van de Leeuwarder bestuurders. Met enige regelmaat doet hij van zich spreken. Vooral wanneer er weer een declaratie door een wethouder teveel is ingeleverd of vergaderingen zich aan het publieke zicht onttrekken. De voormalige student van de Thorbecke academie en assistent van ex-LPF-kamerlid en vader Harm trekt dan vrolijk aan de bel en vraagt zonder enige schroom om opheldering. ‘’Ik vind dat de middelen een beetje doelmatig moeten worden besteed.’’ In 2006 doet zijn partij LPF-Leeuwarden mee met de gemeenteraadsverkiezingen.
Op de witte bank in het huis, waar hij met moeder Trijntje en zus Lizzi woont, toont hij de bekende crèmekleurige enveloppen van de gemeente Leeuwarden. In de mega-enveloppen die na enige pressie zijn verkregen zitten de tientallen declaraties van enkele Leeuwarder bestuurders. Wiersma: ‘’Dat wethouder Krol in een hotel bij Bologna naar pay-tv zit te kijken maakt mij niet zoveel uit, maar waarom moet de burger van Leeuwarden daaraan meebetalen? Dat snap ik niet.’’ Krol, wethouder van financiën, verbleef een jaar geleden twee nachten op kamer 711 in Grand Hotel Astoria, zo blijkt uit de paperassen. ‘’Van mij mag hij best in een vier- of vijfsterrenhotel zitten, de wethouder hoeft niet op een koopje daar te verblijven. Maar betaal die pay-tv dan uit eigen zak!’’
Ook over oud-burgemeester Margreeth de Boer kraakt Wiersma een harde noot. ‘’Daar zitten ook opmerkelijke declaraties bij. Kijk, een champagneontbijtje op nieuwjaarsdag, daar zul je mij niet over horen. Maar champagneontbijtjes in het Stadhouderlijk Hof op 21, 22, 23 en 24 januari (in 2002), dat vind ik toch wat te gortig. In het land lopen werknemers momenteel te hoop tegen allerlei bezuinigingen die op hen afkomen, er wordt geprotesteerd tegen het afschaffen van pensioenregelingen. Aan de ene kant is het gooi- en smijtwerk en aan de andere kant moet stevig de hand op de knip. Dat doet, hoe je het ook wendt of keert, toch afbreuk aan het vertrouwen van de burger in de overheid. Als je iedere dag die champagneontbijtjes wilt, prima, maar niet op kosten van de burger.’’
Joeri Wiersma neemt nog een slok van zijn thee. In zijn krijtstreeppak kijkt hij met een half oog naar het zakenmagazine van RTL 5. De golden retriever Kevin kwispelt rond de salontafel en snuffelt aan de gemeentelijke enveloppen. Wiersma is opgegroeid aan de Spanjaardslaan. Hij zat op de Maria Louisaschool in de Transvaalstraat en later op de Tjerk Wallismavo. Via de havo kwam hij op de Thorbecke academie terecht. Een opleiding die hij overigens niet afmaakte. ‘’Er diende zich de situatie aan met Pim Fortuyn. Mijn vader werd kamerlid voor de Lijst Pim Fortuyn en ik werd zijn assistent. Nee, om die plek te krijgen is geen open sollicitatieprocedure gevolgd. Maar ik vind wel dat ik aan de criteria voldoe.’’
Zijn gedrevenheid komt voort uit de kloof die er volgens hem bestaat tussen burger en politiek. ‘’Er gebeuren te veel dingen die niet kloppen. Vanuit de landelijke fractie hebben we de Sociale Verzekeringskamer aangepakt. Daar werd door een commissie die slechts uit twee personen bestond beslist over honderden belangrijke bezwaarschriften van burgers. Dat mocht wettelijk helemaal niet. Daar hebben burgers schade door ondervonden. Jarenlang zijn mensen stelselmatig in hun recht gefrustreerd.’’
Ook op gemeentelijk niveau vindt Wiersma dat er teveel aan het zicht wordt onttrokken. ‘’Tijdens het vragenhalfuurtje voor de burgers – het is merkwaardig dat je je tot de raad richt maar dat het college de vraag probeert te beantwoorden - krijg je zelden een goed antwoord, hoorzittingen van de beroeps- en bezwarencommissie worden niet gepubliceerd en ook hoor ik veel klachten over de commissievergaderingen. Daar wordt niet echt naar de burger geluisterd.’’ Natuurlijk kan de gemeente haar oren niet naar iedere oprisping laten hangen, maar Wiersma vindt dat de burger op zijn minst het recht heeft te weten welke actie er ondernomen wordt, binnen welk tijdsbestek en welke afwegingen er worden gemaakt die tot een al dan niet positieve uitkomst hebben geleid. ‘’Neem nou als voorbeeld dat Beursplein. Daar is niemand gelukkig mee. Er is een schijninspraak geweest, iedereen mocht er wat van vinden maar er is niets mee gedaan. Ambtenaren zijn op de stoel van de bestuurders gaan zitten. Het lijkt erop dat die hun rol hebben overgenomen.’’
Dat hij door die bestuurders als een querulant wordt beschouwd werpt Wiersma verre van zich: ‘’Dat spreek ik nadrukkelijk tegen. Een querulant maakt bezwaar tegen allerlei flauwekul. Ik stel een aantal zaken aan de orde van maatschappelijk belang. Mijn klacht over het niet behoorlijk behandelen van een eerdere klacht is gegrond verklaard. Je kunt mij niet wijs maken dat dat niet van belang is. Zo’n uitspraak is belangrijk voor alle mensen hier.’’
 
         
       
         
       
         
         
         
       
         
       
         
  NR.1 JOERI WIERSMA    
         
  RADIOINTERVIEW      
         
  HARM WIERSMA & JOERI WIERSMA. DEZE LAATSTE VOORAL BEKEND VAN ZIJN "GEPEPERDE" UITSPRAKEN.    
         
         
         
     

                                                             

 
         
  KLOKKENLUIDEN  

Wilt U graag bepaalde zaken onder de aandacht van ons brengen, dan bent U van harte welkom om contact met ons op te nemen via het volgende emailadres: info@klokkenluiderspartij.nl

 
         
  DONATEUR NKP   Om het mogelijk te maken dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en effectief politiek kunnen bedrijven en in de toekomst campagne kunnen voeren, is alle financiële steun van harte welkom. Heeft u interesse om de NKP financieel te ondersteunen, dan kan dat. Wordt dan donateur van de NKP en maak uw donatie over naar bankrekeningnummer 50.35.27.947 t.n.v. NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ te Leeuwarden. Wij danken u hartelijk voor uw steun!
Lees meer.
 
         
  LIDMAATSCHAP NKP   Wilt U ook lid worden van de NKP? Slechts een jaarlijkse contributie van € 35. Gelieve een email te zenden aan: info@klokkenluiderspartij.nl of door te klikken op de volgende link:
Gaarne Uw naam, adres en woonplaats vermelden! U zult zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging ontvangen.
 
         
  NKP-DOSSIERS   Overzicht van documenten van de NKP in PDF formaat, PDF documenten kunnen gelezen worden met Acrobat Reader, de gratis software kunt U hier downloaden. Voor de dossiers voor de volgende kiesdistricten /gemeenten / provincies:  
      Kiesdistrict 1 Provincie Groningen  
      Kiesdistrict 2 Provincie Friesland  
      Kiesdistrict 3 Provincie Drenthe  
      Kiesdistrict 4 Provincie Overijsel  
      Kiesdistrict 5 Provincie Flevoland  
      Kiesdistrict 6 De gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Kesteren, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, Ubbergen, Lingewaal, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel in het district Nijmegen  
      Kiesdistrict 7 De gemeenten van de provincie Gelderland die niet tot kieskring 6 behoren, waaronder Apeldoorn en Arnhem e.d.  
      Kiesdistrict 8 Provincie Utrecht  
      Kiesdistrict 9 De gemeente Amsterdam  
      Kiesdistrict 10 De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Bennebroek, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Bussum, Diemen, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnewoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Ouder-Amstel, Uithoorn, Velsen, Weesp, Wijdemeren, Zandvoort  
      Kiesdistrict 11 De gemeenten van de provincie Noord-Holland die niet tot de kieskringen 9 of 10 behoren, waaronder Den Helder e.d.  
      Kiesdistrict 12 De gemeente 's-Gravenhage  
      Kiesdistrict 13 De gemeente Rotterdam  
      Kiesdistrict 14 De gemeenten Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Delft, Dirksland, Dordrecht, Giessenlanden, Goedereede, Gorinchem, Graafstroom, 's-Gravendeel, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Maassluis, Middelharnis,Midden-Delfland, Nieuw-Lekkerland, Oostflakkee, Oud-Beijerland, Papendrecht, Ridderkerk, Rozenburg, Rijswijk, Schiedam, Sliedrecht, Spijkenisse, Strijen, Vlaardingen, Westland, Westvoorne, Zederik, Zwijndrecht  
      Kiesdistrict 15 De gemeenten van de provincie Zuid-Holland die niet tot de kieskringen 12, 13 of 14 behoren (o/a Leiden)  
      Kiesdistrict 16 De provincie Zeeland  
      Kiesdistrict 17 De gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Made, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert.  
      Kiesdistrict 18 De gemeenten van de provincies Noord-Brabant die niet tot kieskring 17 behoren ('s-Hertogenbosch)  
      Kiesdistrict 19 De provincie Limburg  
         
         
         
  KLOKKENLUIDEN   Wilt U bepaalde zaken graag onder de aandacht van ons brengen, dan bent U van harte welkom om contact met ons op te nemen via het volgende emailadres: info@klokkenluiderspartij.nl  
         
         
         
         
         
         
         
  NKP IN DE MEDIA   Op donderdag 25 januari 2007 zal een persbericht uitgevaardigd worden ten aanzien van de lijstnummering van de kandidatenlijst. Na het persbericht van de NKP over afschaffing van de ambtelijke en bestuurlijke immuniteit heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) dinsdag 26 september 2006 in de Staatscourant bekend gemaakt: "Maak ambtenaren en politici vervolgbaar!" Lees hier meer. Ludieke partij slogan: "Not ask what you can do for your country. Ask what your country can do for you!"  
         
  10 HOOFDPEILERS NKP   De 10 hoofdpijlers waarop het verkiezingsprogramma van de NKP zal zijn gebaseerd:  
      1. Het verkrijgen van maximaal inzicht in politieke-, ambtelijke- en bestuurlijke processen, het publiekelijk melden van onregelmatigheden en vermoedens van strafbare feiten en het creŽren van bewustwording dat fraude en corruptie en andere onregelmatigheden zoals ongeoorloofde belangenverstrengeling en niet-democratisch controleerbare processen, in alle gevallen en ander alle omstandigheden dient te worden bestreden met alle wettelijk ter beschikking staande middelen.  
      2. De bevordering van de democratische processen in de Nederlandse samenleving en deze na analyse en diagnose in overeenstemming te brengen met de bestuurlijke beginselen van de rechtstaat, mede door bestuurlijke vernieuwing binnen de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Rijksoverheid te bewerkstelligen om op deze wijze zowel de burgers als de bedrijven meer invloed te geven alsmede om meer controle door burgers en bedrijven op de bestuurders en het ambtenarenapparaat te bereiken.  
      3. Verbetering van het gebruik van alle ter beschikking staande (financiŽle) middelen en transparantie van alle inkomsten en uitgaven van Rijksoverheid en van alle onder haar ressorterende bestuursorganen, commissies en ambtenaren.  
      4. Het bevorderen van integriteit, openheid, verantwoording en transparantie.  
      5. Dat de publieke bestuurders en ambtenaren actief openheid verschaffen en verantwoordelijkheid nemen tegenover de Nederlandse burgers en bedrijven.  
      6. Het (juridisch) ondersteunen van "klokkenluiders" en het onderzoeken van misstanden, fraude- en corruptie.  
      7. De Nederlandse burgers en bedrijven optimaal de kans te bieden een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de politiek-maatschappelijke besluitvorming en haar zo goed mogelijk te informeren via haar website.  
      8. Het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden, alsmede bevordering van de gezondheidzorg.  
      9. Politieke- en ambtelijke zwijgplicht transformeren in spreekplicht.  
      10. Afschaffing van de ambtelijke en bestuurlijke immuniteit c.q. onschendbaarheid.  
         
  BELANGRIJKE DOCUMENTEN   Overzicht van documenten van de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) in PDF formaat, PDF documenten kunnen gelezen worden met Acrobat Reader, de gratis software kunt u hier downloaden.  
      19-02-2007 Afwijzing subsidieaanvraag door de Gemeenteraad van Leeuwarden  
      08-02-2007 Afwijzing subsidieaanvraag door Ministerie van Binnenlandse Zaken  
      06-02-2007 Afwijzing subsidieaanvraag door provincie Flevoland  
      02-02-2007 Doorverwijzing subsidieaanvraag door provincie Noord-Holland  
      24-01-2007 Uitnodiging CdK van Fryslân uitreiking rapport "Fryske Fiersichten"  
      23-01-2007 Ontvangstbewijs kandidatenlijst voorzitter Hoofdstembureau van PS van Fryslân  
      23-01-2007 Doorverwijzing subsidieaanvraag door provincie Utrecht  
      23-01-2007 Afwijzing subsidieaanvraag door provincie Overijssel  
      22-01-2007 Afwijzing subsidieaanvraag door provincie Limburg  
      22-01-2007 Afwijzing subsidieaanvraag door provincie Drenthe  
      19-01-2007 Betalingsbewijs ontvangst Waarborgsom Provinciale Statenverkiezingen van Fryslân  
      18-01-2007 Afwijzing subsidieaanvraag door provincie Gelderland  
      16-01-2007 Afwijzing subsidieaanvraag door provincie Fryslân  
      15-01-2007 Afwijzing subsidieaanvraag door Minister Remkes (BZK)  
      11-01-2007 Betalingsbewijs ontvangst Waarborgsom Provinciale Statenverkiezingen van Drenthe  
      11-01-2007 Betalingsbewijs ontvangst Waarborgsom Provinciale Statenverkiezingen van Noord-Holland  
      11-01-2007 Betalingsbewijs ontvangst Waarborgsom Provinciale Statenverkiezingen van Limburg  
      10-01-2007 Betalingsbewijs ontvangst Waarborgsom Provinciale Statenverkiezingen van Groningen  
      09-01-2007 Betaling Waarborgsom kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen van Drenthe & Limburg  
      08-01-2007 Betaling Waarborgsom kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen van Groningen  
      05-01-2007 Betaling Waarborgsom kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen van Noord-Holland  
      02-01-2007 Betaling Waarborgsom kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen van Fryslân  
      22-12-2006 Doorverwijzing subsidieaanvraag door provincie Groningen  
      14-12-2006 Publicatie Staatscourant geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen 2e Kamer 2011  
      07-12-2006 Betaling waarborgsom registratie aanduiding t.b.v. 2e Kamerverkiezingen 2011  
      26-09-2006 Publicatie Staatscourant geregistreerde aanduidingen en gemachtigden 2e Kamer  
      26-09-2006 Betaling waarborgsom kandidaatstelling 2e Kamerverkiezingen  
      06-09-2006 Publicatie Staatscourant Centraal Stembureau voor de 2e Kamerverkiezingen  
      04-09-2006 Besluit Kiesraad registratie aanduiding Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP)  
      23-08-2006 Betaling waarborgsom registratie aanduiding t.b.v. 2e Kamerverkiezingen  
         
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 

 

 

 

 

 

 
         
  PERS   Voor de uitzending van RTL 4 Nieuws van zondagavond 08-10-06. Klik hier!  
         
  NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP)   De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) staat onder andere voor transparantie, integriteit en duidelijkheid van de Nederlandse Rijksoverheid en alle onder haar ressorterende bestuursorganen, commissies en ambtenaren!  
         
  THE DUTCH WHISTLEBLOWERS PARTY  

The Dutch Whistleblowers Party stands amongst other things for transparency, integrity and clarity of the Dutch government and all its governing bodies, commissions and civil servants!

 
           
 

 

 

© 2006 NKP Ė All rights reserved